Frontier Oost

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Als Frontier Oost zetten wij onze kennis van mens en technologie in om de aarde een betere plek te maken voor alle levende wezens. Plaagradar is hierin een eigen initiatief dat we hebben opgezet vanaf januari 2020 met een groep enthousiaste vrijwilligers die het allen belangrijk vinden technologie in te zetten voor een betere wereld. In het voorjaar en de zomer bezorgen de eikenprocessierupsen veel overlast. Daarom brengen we samen in kaart waar ze zitten. Met behulp van de app visualiseren we waar eikenprocessierups aanwezig is. Daarnaast weten we waar natuurlijke vijanden, zoals vogels, nodig zijn om de rupsen te bestrijden. Een perfect voorbeeld van duurzame beheersing en biodiversiteit.

 

Waarom vindt Frontier Oost biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Wij vinden het herstel van biodiversiteit enorm belangrijk, omdat wij zien dat biodiversiteit ten grondslag ligt aan veel problemen die we momenteel kennen, zoals het klimaat maar ook heel concreet plagen als de eikenprocessierups. Door steeds minder soortenvariatie in onze natuur krijgen plagen zoals de processierups een kans. Zij gedijen goed en hebben simpelweg niet genoeg natuurlijke vijanden meer. Deze verstoorde balans in de biodiversiteit is niet op te lossen met chemische bestrijdingsmiddelen, hierdoor neemt de variatie in soorten juist nog meer af. Wanneer we inzichtelijk maken hoe belangrijk de natuur is, creëren we bewustzijn en kunnen we de natuur een handje helpen en dat is met name door de biodiversiteit te bevorderen. Niet de natuur uitputten, maar juist dichtbij de natuur staan en door samen te werken met de natuur. Door data willen wij de natuur weer een stem geven, waardoor we goede (duurzame) keuzes kunnen maken voor de lange termijn.

 

 

Hoe werkt Frontier Oost aan biodiversiteitsherstel?
Wij verzamelen data, zodat we inzicht kunnen creëren in de natuur. Met Plaagradar richten we ons op burgers. Burgers melden de rupsen massaal in de app, wat twee enorme voordelen oplevert voor burger, maatschappij en overheden om aan biodiversiteitsherstel te werken.

  1. Het melden levert inzichten op voor natuurlijke beheersing door biodiversiteit. Het mooie is dat de burgers helpen met het verzamelen van inzicht op landelijk niveau. Dit is enorm waardevol, omdat biodiversiteit natuurlijk verder gaat dan (gemeente)grenzen. Wij willen dan ook graag onze data delen met gemeenten en provincies, zodat zij de inzichten kunnen gebruiken voor hun beleidsvoering.
  2. Door de informatieve kant en de leuke manier hoe we het brengen, creëren we op een luchtige manier bewustzijn. Mensen leren meer over het ontstaan van de rups en ook over waarom chemische bestrijding slecht is en niet helpt. Maar dat juist het bevorderen van biodiversiteit heel belangrijk is voor problemen zoals de eikenprocessierups, met alle positieve bijkomstigheden! Hierdoor wordt biodiversiteit als oplossing voor verschillende problemen ineens bespreekbaar en begrijpelijk in de maatschappij.

Burgerbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk, omdat je zo commitment en begrip losmaakt in de maatschappij. Dit draagvlak zien wij als een enorme stimulans, want met al die individuen bij elkaar kunnen we veel bereiken.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Yorinde Zomer
Emailadres: yorinde@frontier-oost.nl
Website: www.frontier-oost.nl