Gemeente Haarlemmermeer en de gezamenlijke groene organisaties

De gemeente Haarlemmermeer en de gezamenlijke groene organisaties zetten zich samen met inwoners, bedrijven en landbouw in voor het herstel van biodiversiteit. Dit doen we bijvoorbeeld door zelf natuurinclusief te bouwen, en we nemen bij het ontwikkelen en aanleggen van nieuwe wijken en bedrijventerreinen vanaf het begin natuur en biodiversiteit als basaal element mee. We mikken op een groen netwerk overal in onze toekomstige woonwijken, met ruimte voor natuurrijke invullingen door bewoners en organisaties.

 

Waarom vindt Gemeente Haarlemmermeer en de gezamenlijke groene organisaties biodiversiteitsherstel zo belangrijk?

Wij zijn ons bewust van het belang van biodiversiteit voor de gezondheid én de natuurbeleving van onze inwoners. Biodiversiteit is onze schatkamer voor de toekomst. In onze gemeente staat biodiversiteit onder druk door de aanwezigheid van Schiphol, grote bedrijventerreinen en landbouw, hierdoor is er maar weinig ruimte over voor recreatiegebieden met daarin natuur. Onze gemeente lijkt groen door de aanwezigheid van heel ruime akkers en weiden, maar daar ontbreekt het vaak aan diversiteit.

 

Hoe draagt Gemeente Haarlemmermeer en de gezamenlijke groene organisaties bij aan biodiversiteitsherstel?

Als gemeente passen wij het beheer van onze eigen gronden zodanig aan dat daarmee optimale omstandigheden ontstaan voor biodiversiteit. Wat wij doen: sinusmaaien, winterbeheer, uitzaaien van wilde planten, vaak afzien van klepelen van bermen, opbouw kruidenlaag in bossen en bosplantsoen, aanleg takkenrillen, dood hout waar mogelijk laten staan. Ook stimuleren wij boeren om groene randen aan te leggen (in akker, langs erf en langs sloot) en het waterschap om natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

Als groene organisaties in de gemeente Haarlemmermeer proberen wij de bewoners op allerlei manieren meer respect en aandacht voor de natuur bij te brengen, te stimuleren om ook zelf natuur vriendelijk te handelen en de aanwezige natuur te beschermen en verbeteren.