Groene Grond Coöperatie

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

De Groene Grond Coöperatie is een concreet instrument om de uitdaging waar de landbouw de komende tijd voor gesteld wordt, te lijf te gaan. Deze uitdaging ligt in verduurzaming: het integreren van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfsvoering met behoud van economische rentabiliteit.

 

Waarom vindt Groene Grond Coöperatie biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
De Groene Grond Coöperatie draagt graag bij aan herstel van de biodiversiteit, omdat dit een gezondere bodem oplevert. Een gezonde bodem leidt tot gezonde weilanden. Die zijn goed voor het welzijn en de gezondheid van de koeien die er op grazen. Ook zorgt biodiversiteit voor een aantrekkelijk en streekeigen landschap waar men graag in vertoeft.

 

Hoe draagt Groene Grond Coöperatie bij aan biodiversiteitsherstel?
Wij willen herstel van de biodiversiteit stimuleren door kleinschalige kavelruilprojecten (Groene Grondruil projecten) en hierbij te voorzien in de grondbehoefte van de deelnemende bedrijven en stakeholders. Het proces van deze ruilprojecten wordt geïnitieerd en aangestuurd door de Groene Grond Coöperatie. Een groene grondruil leidt tot structuur verbetering van het landelijk gebied waarbij maatschappelijke doelen (water, natuur, recreatie, infrastructuur) integraal en beter in te passen zijn.

 

Meer informatie?
Contactpersoon: Tjerk Hof
Emailadres: tjerk@mtshof.nl