GroeneBuurten

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

GroeneBuurten zet zich in voor de vergroening van Amsterdam, samen met de bewoners van de stad. Eén van onze speerpunten is het creëren van de haarvaten van de ecologische hoofdstructuur van de stad ten behoeve van biodiversiteit.

 

Waarom vindt GroeneBuurten biodiversiteitsherstel belangrijk?
Wandel eens rond door Amsterdam Zuid en je ziet steeds meer moestuintjes, kruidentuinen, bloementuinen, plantenbakken, speeltuinen en nog veel meer plekken die door bewoners zelf zijn aangelegd en onderhouden. Hierdoor wordt de stad mooier en krijgt de natuur meer ruimte. Er komt meer contact tussen buurtgenoten, want deze groene plekken in de stad zijn ontmoetingsplaatsen voor buren die elkaar anders niet zouden leren kennen. Meer betrokkenheid bij de woonomgeving zorgt ook voor een beter verzorgde openbare ruimte. Het team van GroeneBuurten ondersteunt deze groene initiatieven.

 

Hoe werkt GroeneBuurten aan biodiversiteitsherstel?
Wij motiveren en ondersteunen bewoners bij de aanleggen van bijvoorbeeld (gevel)tuinen, groene balkons of natuurdaken. Biodiversiteitsondersteunende alternatieven staan hierin centraal. GroeneBuurten coördineert daarnaast het overgrote deel van het groene vrijwilligerswerk in het Vondelpark, zodat steeds grotere delen ecologisch kunnen worden beheerd. In twee wilde stukjes inheemse natuur in het park organiseren wij natuureducatie voor schoolkinderen. Verder werken wij samen met heel diverse organisaties, om onderzoek te (laten) doen naar de biodiversiteit in de stad en deze kennis breed te delen. Daarnaast denken we op stedelijk niveau mee over groenbeleid in diverse overleggen.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Luella van Turnhout
Emailadres: luella@groenebuurten.nl
Website: www.groenebuurten.nl