IVN Bernheze

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

IVN Bernheze is een van de 178 afdelingen binnen IVN Nederland (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid). In de nabije omgeving zijn meerdere IVN afdelingen waarmee IVN Bernheze nauw samenwerkt. In het regio-overleg werken de IVN afdelingen Oss, Uden, Veghel en Bernheze gezamenlijk aan grotere projecten zoals bijvoorbeeld de organisatie van de natuurgidsenopleiding, de ontwikkelingen rondom natuurgebied de Maashorst en we regelen bij toerbeurt deelname aan landelijk IVN overleg in de Ledenraad.

 

Waarom vindt IVN Bernheze biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. De manier waarop mensen produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar heeft ook geleid tot uitputting van de aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst, zullen we meer in evenwicht met de natuur moeten leren leven.

 

Hoe brengt IVN Bernheze biodiversiteitsherstel in de praktijk?
IVN Bernheze is via het gemeentelijk overleg in de gemeente Bernheze betrokken bij de ontwikkeling van het beleid en totstandkoming van diverse gemeentelijke plannen en voornemens, om zo biodiversiteitsherstel te stimuleren. Dit betreft het overleg over diverse onderwerpen: o.a. aanleg van bloemrijke bermen langs wegen en akkerranden, bed en breakfast stroken voor de bijen, het in stand houden van zandwegen, landschapsontwikkelingsplannen, aanleg van ecologische verbindingszones, duurzaam onderhoud van natuurgebieden.

 

Daarnaast verzorgt IVN Bernheze diverse trainingen, cursussen, opleidingen en excursies en wandelingen voor het publiek, volwassenen en kinderen, waarbij kennis vergroten en bewustwording van natuurwaarden een belangrijke doelstelling is. Een prachtig voorbeeld van een initiatief dat zich bezighoudt met verbreding van draagvlak voor biodiversiteitsherstel.

 

Meer informatie?
Contactpersoon:
Emailadres: info@ivn.nl
Website: www.ivn.nl/bernheze