LUZ architecten

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

LUZ architecten ontwerpt en adviseert bij projecten die gericht zijn op verduurzaming van de fysieke leefomgeving, met een focus op klimaatadaptatie.

 

Waarom vindt LUZ architecten biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Bij klimaatadaptatie worden vaak ‘groene’ maatregelen ingezet: bomen koelen de omgeving en geven schaduw, een groene inrichting kan water vasthouden en opnemen. Bomen en beplanting zijn geen losstaande inrichtingselementen, maar altijd onderdeel van een ecosysteem en afhankelijk van andere planten, dieren en insecten om te kunnen groeien. Om onze leefomgeving zo toekomstbestendig mogelijk te maken is een gezonde, natuurlijk omgeving met een hoge biodiversiteit onontbeerlijk.

 

Hoe draagt LUZ architecten bij aan biodiversiteitsherstel?
LUZ spant zich in om bij al haar projecten, van gebouw tot buitenruimte tot visieontwikkeling, het belang van biodiversiteit zo vroeg mogelijk te agenderen. Bij het ontwerpen en klimaatbestendig  inrichten van (openbare) ruimte maakt LUZ de mogelijkheden op het gebied van biodiversiteitsherstel inzichtelijk voor opdrachtgevers, gebruikers en uitvoerders en brengt zo realisatie van biodiverse plannen een stap dichterbij.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Heleen Bothof
Emailadres: heleen@luzarchitecten.nl
Website: www.luzarchitecten.nl