Met natuur mee

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Met natuur mee zet zich in om meer levende bodem te creëren met een positief effect op klimaat en biodiversiteit. In de bodem van kruidenrijke graslanden ligt een enorme potentie om koolstof op te slaan en het ecosysteem te versterken. Werken met respect voor mens, plant en dier staat hierbij centraal.

 

Waarom vind Met natuur mee biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Biodiversiteit betekend veerkracht. In de huidige tijd van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies is de urgentie om ons landschap veerkrachtiger te maken immens groot. Het gaat niet alleen om bijzondere soorten, het gaat om onze voedselvoorziening, ons voortbestaan.

 

Hoe brengt Met natuur mee biodiversiteitsherstel in de praktijk?
Wij werken aan biodiversiteitsherstel door het delen van de kennis van holistisch management. Holistisch management, ontwikkeld door Allan Savory, is een proces van beslissingen maken en plannen, dat mensen inzicht en handvaten geeft die nodig zijn om de natuur te begrijpen. Dat resulteert in meer overwogen en geïnformeerde keuzes die sociaal, ecologisch en economisch in balans zijn. Holistische begrazing waarmee graslanden meer koolstof kunnen vastleggen, de vochthuishouding verbetert en de biodiversiteit vergroot is een onderdeel hiervan. Daarnaast werkt Met natuur mee aan het opzetten van een regeneratieve kleinschalige boerderij gebaseerd op holistisch management.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Sanne Beld
Emailadres: info@metnatuurmee.nl
Website: www.metnatuurmee.nl