Naturentuin

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De Naturentuin is een ecologische belevingstuin, waarbij het contact van mens en natuur centraal staat. Een van de doelen is het creëren van een hoge biodiversiteit. Sinds de oprichting van de tuin in 2011 op een weiland aan de bosrand zijn er al meer dan 790 soorten wilde planten, insecten en vogels waargenomen.

 

Waarom vindt Naturentuin biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Terugloop van biodiversiteit maakt de wereld waarin wij leven kwetsbaar voor o.a. ziektes en natuurrampen. Daarnaast ervaren we door biodiversiteit ook de rijkdom van natuur wat doorwerkt in ons welzijn. Door de positieve invloed van de mens op de biodiversiteit te gebruiken raakt men verbonden met de natuur en gaat er deel van uit maken.

 

Hoe draagt Naturentuin bij aan biodiversiteitsherstel?
De Naturentuin zet zich niet alleen in voor het vergroten van de biodiversiteit in de tuin zelf. We willen juist een inspiratiebron zijn voor bezoekers en laten in de praktijk zien wat samenwerken met de natuur in eigen tuin betekent. Ook is er de mogelijkheid van tuinadvies en aankoop van planten. Met simpele aanpassingen en een andere aanplant kunnen zij in hun eigen tuin de biodiversiteit te verhogen. Op deze manier hopen we niet alleen lokaal maar ook op grotere schaal een positieve impact te hebben op het vergroten van de biodiversiteit als zaadjes in de wind.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Anneke Scholte
Emailadres: anneke@naturentuingoirle.nl
Website: www.naturentuingoirle.nl
Facebook: Naturentuin
Instagram: naturentuin