Ondernemersvereniging Tuinen van West

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Het gebied Tuinen van West bestaat uit vier polders met verschillende bodemkwaliteiten aan de westelijke rand van Amsterdam. Wij hebben een interessante combinatie van oude en nieuwe landschappen, met (stads)landbouw, natuur, recreatie, sport, cultuur en kunst. Ondernemersvereniging Tuinen van West vervult een belangrijke rol in dit gebied, als gesprekspartner voor de gemeente, als beheerder van het evenemententerrein en als initiatiefnemer van de Circulaire ProefTuin van West.

 

Waarom vindt Ondernemersvereniging Tuinen van West biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Voor Ondernemersvereniging Tuinen van West is het sinds de oprichting in 2016 volkomen logisch om te streven naar méér biodiversiteit en om de gezonde bodem te koesteren. Goede natuur combineert op een vanzelfsprekende manier met duurzame, biologisch-dynamische (stads)landbouw en is daarnaast belangrijk voor de gezondheid. Juist in dit groene gebied aan de rand van de stad is er veel ruimte voor (herstel van) biodiversiteit. Bewoners van Amsterdam en daarbuiten zijn van harte welkom om te genieten van deze weldadige omgeving en zich te laten inspireren om zelf ook iets te doen voor de natuur in en buiten de stad.

 

Hoe draagt Ondernemersvereniging Tuinen van West bij aan biodiversiteitsherstel?
Ondernemersvereniging Tuinen van West is gesprekspartner voor de gemeente (Nieuw-West) voor het groene beheer in het gebied en streeft daarbij naar meer en beter ecologisch beheer door de diverse partijen. Ook bij de exploitatie en het beheer van het evenemententerrein (de Polderheuvel) wordt uitgegaan van bescherming van de omliggende natuur, (nog) meer duurzaamheid en het beperken van overlast. Ondernemersvereniging Tuinen van West werkt samen met ondernemers, organisaties en overheden aan innovatieve en duurzame activiteiten en projecten. De Circulaire ProefTuin van West is een laboratorium waar op kleine schaal de diverse mogelijkheden van de circulaire economie onderzocht en in praktijk gebracht worden, bijvoorbeeld circulair terreinbeheer waar groene reststoffen (zoals hout, maaisel en riet) lokaal benut worden. Succesvolle voorbeelden kunnen worden opgeschaald naar andere locaties in de stad en daarbuiten. Leerervaringen worden gedeeld. Duurzaam, circulair en ecologisch – lees hierover meer op onze website.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Norinda Fennema
Emailadres: tuinenvanwest@outlook.com
Website: www.tuinenvanwest.nl