RANOX natuuraannemer

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

RANOX natuuraannemer is in 2013 opgericht door twee ecologen. Deze ecologen gaven ecologische adviezen, maar ze merkten dat bij de uitvoering allerlei essentiële details vaak te wensen overlieten. Juist die details zijn van cruciaal belang om het doel van de werkzaamheden te bereiken: het herstel van biodiversiteit. Met RANOX natuuraannemer richtten de ecologen een organisatie op die ervoor zorgt dat ook de details die bepalend zijn voor het ecologisch functioneren goed worden uitgevoerd.

 

Waarom vindt RANOX natuuraannemer biodiversiteitsherstel belangrijk?
Biodiversiteit is van levensbelang. Alle soorten hebben een plekje in een ecosysteem en het beschermen van kwetsbare soorten is essentieel voor het functioneren van ecosystemen. En als ecosystemen niet functioneren beïnvloed dat de soorten die daar in leven, inclusief ons als mens. Helaas is er al jaren een dalende trend in de Nederlandse biodiversiteit, iets wat ons aan het hart gaat. Biodiversiteit hebben we namelijk nodig, voor ons voedsel, voor het in toom houden van plagen, voor het behoudt van evenwichtige ecosystemen. In ons werk willen we bijdragen aan het herstel van biodiversiteit en het creëren van vitale ecosystemen. Alleen zo houden we de aarde gezond.

 

Hoe werkt RANOX natuuraannemer aan biodiversiteitsherstel?
Wij werken aan biodiversiteitsherstel door werkzaamheden bij natuurprojecten op een ecologisch juiste wijze uit te voeren. We combineren onze kennis uit de aannemerij met ecologische kennis om zo natuurmaatregelen te treffen die écht ecologische waarde toevoegen. Dit doen we bijvoorbeeld met de aanleg van amfibieënpoelen, het maken van faunahuizen of het beheer van complete natuurgebieden. In al onze werkzaamheden gaan we voor maximaal ecologisch resultaat!

 

Meer informatie
Contactpersoon: Johannes Regelink
Emailadres: johannes.regelink@ranox.nl
Website: www.ranox.nl