Partnervlog BoerenNatuur

Partnervlog BoerenNatuur

Onze partners werken met hun commitments aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Hoe ze dat doen, laten ze graag zien door middel van een zelfgemaakte Partnervlog. De komende tijd zullen we al onze partners het woord geven om zo te laten zien hoe we samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.

 

In deze Partnervlog vertelt partner BoerenNatuur hoe zij als landbouworganisatie, waarin 40 agrarische collectieven verenigd zijn, haar steentje bijdraagt aan biodiversiteitsherstel, met name door samenwerken en van elkaar leren. Hierbij is het belangrijk dat economie en biodiversiteitsherstel hand in hand gaan.