Partnervlog Provincie Drenthe

Onze partners werken met hun commitments aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Hoe ze dat doen, laten ze graag zien door middel van een zelfgemaakte Partnervlog. De komende tijd zullen we al onze partners het woord geven om zo te laten zien hoe we samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.

In deze Partnervlog laat de provincie Drenthe zien hoe ze invulling geeft aan het partnerschap door 'beschermen, beleven en benutten'. De provincie werkt onder andere met landbouw- en natuurpartners aan een verdienmodel voor duurzame veehouderij in Drenthe.