Partnervlog Wij.land

Onze partners werken met hun commitments aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Hoe ze dat doen, laten ze graag zien door middel van een zelfgemaakte Partnervlog. De komende tijd zullen we al onze partners het woord geven om zo te laten zien hoe we samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.

 

In deze Partnervlog laat partner Wij.land zien hoe zij werkt aan haar missie: een landschap waarin natuur en landbouw samengaan, in duurzame bedrijfsmodellen. Een landschap dat in evenwicht is.