Bijeenkomst projectteam KPI's en openbare ruimte

Op woensdag 5 oktober van 15:00 - 17:00 uiur vindt de eerstvolgende bijeenkomst van het projectteam KPI's en openbare ruimte, subgroep van de werkgroep Monitoring, plaats. Neem voor vragen over deze werkgroep contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl.

Werkgroep Monitoring

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. Een belangrijke pijler van het Deltaplan is het concept ‘doen-leren-beter doen’. Door met deze cyclus te werken, willen we in kaart brengen welke maatregelen wat voor effect hebben op biodiversiteit.

Lees meer