Bijeenkomst werkgroep InfraNatuur

Op dinsdag 4 oktober van 15:00 - 17:30 uur vindt de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep InfraNatuur plaats. Neem voor vragen over deze werkgroep contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl.
 

Werkgroep InfraNatuur

Langs de Nederlandse infrastructuur ligt een enorme potentie om biodiversiteit te bevorderen en te herstellen. Denk hierbij aan terreinen langs spoorlijnen, (snel)wegen, kanalen en waterwegen, rondom hoogspanningsstations en bermen. Om hier meer biodiversiteit te realiseren, werken we in InfraNatuur samen in projecten, zijn toolboxen voor aanbestedingen en businesscases ontwikkeld én hebben we biodiversiteit op de agenda van de meeste netbeheerders gezet. Onze ambitie is om de opgedane kennis verder te delen, elkaar te inspireren en te werken aan herstel in gezamenlijke projecten. 

Lees meer