De prijs van gewasdiversificatie

Op 90% van de akkerbouwgrond in Nederland worden slechts vijf gewassen geteeld. Meer diversiteit in gewassen kan een bijdrage leveren aan herstel van biodiversiteit. Daarom sprak de werkgroep Verdienmodellen half februari met Udo Prins van het Louis Bolk Instituut over de mogelijkheden.

De akkerbouwer wil graag meer diversiteit, maar moet ook voldoende financieel resultaat halen om het bedrijf te kunnen voortzetten en een eerlijke boterham te kunnen verdienen. Is meer gewasdiversificatie dan wel mogelijk? Zeker, maar dat heeft wel een prijs.

 

Het Buijtenland van Rhoon

Een mooi voorbeeld hiervan is de casus van Het Buijtenland van Rhoon, dat natuurinclusief werd ingericht. Met een duidelijk streefbeeld voor natuur en een goede boterham voor de akkerbouwer. De te betalen pachtprijs werd het sluitstuk en maakt meteen duidelijk dat er nog flinke stappen gezet moeten worden om tot een verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw te komen. Want de meeste verpachters zullen geen genoegen nemen met een pachtopbrengst van 108 euro per hectare.

De werkgroep Verdienmodellen streeft ernaar om dit jaar diverse mogelijke verdienmodellen verder uit te werken.

Bekijk hier de PowerPoint van Udo Prins

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.