Dialoogbijeenkomst 'Landbouw en Biodiversiteit'

Deze bijeenkomst is alleen voor partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Graag nodigen wij u uit voor een verdiepende dialoogbijeenkomst van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel waarin het thema ‘Landbouw en biodiversiteit’ centraal staat. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 september a.s. van 13:00 - 17:00 uur in Omnia Dialogue Centre op de Wageningen Campus.
 
We willen u als partner van het Deltaplan in de gelegenheid stellen om in kleine groepen in dialoog te gaan met elkaar over de volgende thema’s: 
1.    Biodiversiteit in de akkerbouw 
2.    Gewasbescherming en biodiversiteit  
3.    Biodiversiteit in de melkveehouderij
4.    De rol van agrarisch natuurbeheer & natuurinclusieve landbouw 
5.    Biodiversiteit in de bloemensector 

Per thema zitten er verschillende agrofoodpartijen aan tafel. Bij elke dialoogtafel staat de volgende vraag centraal: wat willen we met elkaar op dit thema concreet bereiken en welke bijdrage kunnen verschillende partners hieraan leveren?  

Tijdens de dialoog staan gelijkwaardigheid en diversiteit centraal en worden ervaringen en voorbeelden gedeeld die kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Elkaar beter leren kennen en begrijpen is van belang. Er zal gezamenlijk gereflecteerd worden op het thema vanuit ieders eigen perspectief en achtergrond. De dialoog biedt tijd en ruimte om aandachtig te luisteren, verdiepende vragen te stellen en persoonlijke ervaring te delen, met als doel de wijsheid van de groep te benutten om gezamenlijk verder te komen. Begeleiders van het RaboResearch Dialoog Expertisecentrum zullen de dialoog faciliteren.  

We sluiten de middag af met een gezellige borrel. 
 
We zien er bijzonder naar uit om u te ontmoeten tijdens deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via onderstaande link, waarbij we u vragen om voor de dialoogtafel een eerste en tweede voorkeur aan te geven omdat er maximaal 8 mensen per thema kunnen deelnemen. 

Ik meld me aan

Kunt u zelf niet aanwezig zijn? Stuur deze uitnodiging dan gerust door naar andere personen binnen uw organisatie. Ook is het mogelijk om meerdere personen vanuit een supporterorganisatie aan te melden voor de bijeenkomst.
 

 

Programma


13:00 uur   Inloop
 
13:30 uur   Welkom en toelichting op het thema Landbouw en biodiversiteit 
Door Louise Vet (voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel) en Ronald Hiel (directeur programmabureau)

13:45 uur   Uitleg dialoogtafels
Door Ronald Hiel (directeur programmabureau Deltaplan Biodiversiteitsherstel)
 
13:50 uur   Dialoogtafel over thema’s op het gebied van landbouw en biodiversiteit 
 1. Biodiversiteit in de akkerbouw
  Met aan tafel BO Akkerbouw, Cosun, en Agrifirm
 2. Gewasbescherming en biodiversiteit
  Met aan tafel Nefyto en BASF
 3. Biodiversiteit in de melkveehouderij
  Met aan tafel Duurzame Zuivelketen
 4. De rol van Agrarisch natuurbeheer & natuurinclusieve landbouw
  Met aan tafel BoerenNatuur en LTO Nederland
 5. Biodiversiteit in de bloemensector
  Met aan tafel Royal FloraHolland en Rabobank

15:00 uur   Pauze

15:15 uur   Vervolg dialoogtafels

16:15 uur   Plenaire terugkoppeling
Korte terugkoppeling van de inzichten en geformuleerde ambities uit de verschillende dialoogtafels. 

16:45 uur   Netwerkborrel
 

 

Locatie


Adres
Omnia Dialogue Centre
Hoge Steeg 2
6708 PB Wageningen

Parkeren
Direct bij de hoofdinvalswegen van Wageningen staat Wageningen Campus aangegeven. Volg op de campus de P-route naar P1. Vanaf alle grote parkeerplaatsen staat de route aangegeven naar de afzonderlijke gebouwen op de campus. Het gebouwnummer van Omnia is 105.

Openbaar vervoer
Vanaf station Ede-Wageningen rijden er bussen richting Wageningen. Neem bus C3 en stap uit bij halte Campus Atlas. Vanaf daar is het 2 minuten lopen naar Omnia.