Partnervlog BASF

Onze partners werken met hun commitments aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Hoe ze dat doen, laten ze graag zien door middel van een zelfgemaakte Partnervlog. De komende tijd zullen we al onze partners het woord geven om zo te laten zien hoe we samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.

 

In deze Partnervlog neemt BASF je mee naar een boerderij in Drenthe, waar zij samen met de boer en De Vlinderstichting werken aan een akkerrandproef. Hier worden akkerranden met inheemse bloemen vergeleken met akkerranden waar ook exoten in voorkomen, en worden meerdere keren per jaar tellingen gedaan.