Uitnodiging Webinar 'Toppers in biodiversiteit.'

Ik meld me aan

Graag nodigen wij u uit voor ons partner- en supporterwebinar met als thema ‘Toppers in Biodiversiteit, de kracht van lokale initiatieven!’. Het webinar vindt plaats op woensdag 6 oktober van 15.00 - 17.00 uur.

Op steeds meer plekken in steden, op bedrijventerreinen en landelijke gebieden nemen partijen het initiatief om de biodiversiteit te vergroten. In dit webinar willen we graag een aantal van deze initiatieven belichten. Ook willen we met u in gesprek gaan over hoe we de impact van lokale projecten kunnen vergroten. Nadat de verschillende initiatieven zich hebben gepresenteerd in het plenaire gedeelte, krijgt u in deelsessies de gelegenheid om dieper in te gaan op de mogelijkheid tot opschaling van soortgelijke initiatieven.
 
U kunt zich aanmelden voor het webinar via onderstaande button. Graag tot 6 oktober!

Het Programma


15.00 uur
Welkom
Door Ronald Hiel, directeur stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 
15.05 uur 
De kracht van lokale initiatieven voor biodiversiteitsherstel
Door Louise Vet, voorzitter stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

15.15 uur
Pitch nieuwe partner Royal Haskoning commitment aan Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Door Claudia Algra
 
15.20 uur  
Bruisende Bedrijventerreinen
Nederland telt 4.000 bedrijventerreinen, die samen een oppervlakte van meer dan 1.000 km2 beslaan. Natuur lijkt op dit moment nog een bijzaak op bedrijventerreinen terwijl er op deze terreinen een enorme potentie ligt voor natuurherstel. Daan Bleichrodt, projectleider Tiny Forests van IVN vertelt over het project Bruisende Bedrijventerreinen waarbij tweeduizend vierkante meter plantsoengras op een bedrijventerrein in Wapenveld is omgetoverd tot een natuurrijke en biodiverse omgeving. 

15.30 uur  
Bloeiend Nieuwegein
Het doel van Bloeiend Nieuwegein is verhoging van de biodiversiteit in de buurt en betrekken van kinderen bij de natuur. Dit wordt gedaan door gras om te zetten in bloemenweides bij scholen en in wijken. Belangrijk educatief doel is kinderen bewust te maken van de natuur om zich heen en te leren wat biodiversiteit betekent. Josien van Harten van Bloeiend Nieuwegein vertelt over dit project en wat de jeugd triggert.

15.40 uur  
Hoopheggen
Verbinding, voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken: deze zijn allemaal hard nodig voor de biodiversiteit. Helaas zijn de afgelopen jaren veel van de landschapselementen die dit bieden verdwenen in ons land. Jantine Schinkelshoek vertelt over het project Hoopheggen waarin burgers, boeren, bedrijven, scholen en natuurorganisaties de krachten hebben gebundeld om zoveel mogelijk heggen te planten. Het project wordt medegefinancierd door lokale bedrijven, waardoor het bewustzijn over het belang van biodiversiteit wordt vergroot.

15.50 uur  
Natuurinclusief Boeren
Extensief en met respect voor de natuur. Dat is de basis van de melkveehouderij van Jan Rasenberg op de Hoge Zwaluwe. Jan licht toe hoe hij zijn bedrijf draaiende houdt door de kosten te drukken waardoor een extensief bedrijfsmodel mogelijk is. Als natuurinclusieve melkveehouder is hij daarnaast voortdurend bezig met lokale partners om samen verder te komen.
 
16.00 uur  
Interactieve deelsessies
 
> Hoe betrekken we de jeugd bij het vergroenen van de stad? 
In gesprek met Josien van Harten (Bloeiend Nieuwegein) en Paul Ubachs (De BeestenBende)

> Hoe zorgen we dat in 2030 meer dan 50 procent van de bedrijventerreinen is vergroend?               
In gesprek met Christiaan Kuipers (Stichting Straatboer) en Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel)

> Hoe gaan we zoveel mogelijk heggen planten met zoveel mogelijk mensen? 
In gesprek met Jantine Schinkelshoek (Stichting Hoopheggen) en Riek van der Harst (Stimuland)

> Hoe verdien je een goede boterham met natuurinclusief boeren? 
In gesprek met Jan Rasenberg en Wim Terlouw (Natuurinclusieve boeren)

16.45 uur 
Terugkoppeling vanuit de deelsessies
 
16:55 uur 
Afsluiting
Door Ronald Hiel

Ik meld me aan