In de praktijk
Biodiversiteit in Corona-tijd

Genieten van biodiversiteit in corona-tijd

Nu een groot deel van Nederland thuiswerkt en we afstand houden van elkaar, lijkt het soms moeilijk om van de natuur en biodiversiteit om ons heen te genieten. Maar quarantaine en biodiversiteit gaan goed samen! Hieronder lees je vijf eenvoudige tips om tóch te kunnen genieten van de lente en biodiversiteit, want de natuur laat zich gelukkig niet tegenhouden. 

Lees verder!

Start inschrijving nieuwe ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’

Het stimuleren van samenwerkingen tussen boeren en particulieren om samen de biodiversiteit in hun regio te versterken, dat is het doel van de Samen voor Biodiversiteitsprijs. Deze stimuleringsprijs wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Lees verder!
Samen voor Biodiversiteitsprijs

In gesprek met Ruud Tijssens

’Als grote toeleverancier van producten aan akkerbouw en veehouderij is Agrifirm zich zeer bewust van de discussies over de relatie tussen de huidige gangbare landbouwpraktijken en de zorgwekkende afname van de biodiversiteit. Ook als landbouwcoöperatie zijn we ons bewust van het belang van de biodiversiteit voor het landbouwsysteem. Bestuiving is maar één van de voorbeelden van de belangrijke functie, die biodiversiteit biedt. Maar ook bodemgezondheid en -vitaliteit zijn gekoppeld aan biodiversiteit.’’

Lees verder!

In gesprek met Kirsten Haanraads

‘’Voor Natuurmonumenten is het Deltaplan een aansporing om versneld door te gaan met de aanpassing van de afspraken met boeren die gronden van de organisatie pachten. Vanaf volgend jaar gaan onze boswachters samen met boeren kijken op welke manieren ze het herstel van biodiversiteit kunnen versnellen en uitbreiden.’’

Lees verder!
Kirsten Haanraads

In gesprek met Hedwig Boerrigter

Hedwig Boerrigter is sinds 2016 directeur van Stichting Veldleeuwerik. Waarom vindt Stichting Veldleeuwerik biodiversiteitsherstel zo belangrijk?‘’Stichting Veldleeuwerik heeft jaren geleden een systematiek ontwikkeld voor verduurzaming van de akkerbouw. Die systematiek is gebaseerd op 10 indicatoren, waaronder Biodiversiteit (en onder andere Bodem, Water, Gewasbescherming).

Lees verder!

In gesprek met Hank Bartelink

Hank Bartelink is directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband LandschappenNL.  Waarom vindt LandschappenNL biodiversiteitsherstel zo belangrijk?‘’Biodiversiteit vormt de grondslag van ons bestaan.

Lees verder!
Hank Bartelink
Gemeente Haarlemmermeer

Biodiversiteitsherstel in Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer zet zich samen met inwoners en akkerbouwers in voor het herstel van biodiversiteit. Stan van der Laan, projectleider Groen & Duurzaamheid, vertelt hoe en waarom de gemeente aan de slag gaat met biodiversiteitsherstel.

Lees verder!