Samen biodiversiteitsverlies ombuigen
naar biodiversiteitsherstel

Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden. Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Zodat Nederland een voorbeeld kan worden van een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling samengaan.

 

Doe je mee?

Bijeenkomst Deltaplan Biodiversiteitsherstel: Next Steps
Op 22 mei 2019, de Dag van de Biodiversiteit, organiseerden wij de bijeenkomst ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel: Next Steps’. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst die ons een stukje dichter bij ons doel heeft gebracht: samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.

 

Wil je de PowerPoints van de bijeenkomst (nogmaals) lezen? Hieronder zijn de presentaties te downloaden!

In het nieuws

Nieuws

Belangrijke rol voor biodiversiteit in Realisatieplan Visie LNV

Op 17 juni 2019 publiceerde het ministerie van LNV het ‘Realisatieplan Visie LNV’. In dit plan beschrijft het ministerie de beleidsinzet die de omschakeling naar kringlooplandbouw stimuleert. Omschakelen naar kringlooplandbouw is volgens het ministerie nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven.

Lees verder

In de praktijk

Lancering deltaplan

Lancering Deltaplan

In de media

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel respecteert de privacy van haar abonnees. Persoonlijke gegevens van abonnees worden door het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd.