Skip to main content
Hero image

Deltaplan Biodiversiteitsherstel butterfly

Natuurorganisaties, boeren, burgers, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zetten zich samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland

De laatste updates

Gemeente Maastricht legt ruim 1.900 m2 dakbloemenweides aan om de stad te vergroenen

Dakbloemenweide heeft in samenwerking met CNME en Gemeente Maastricht een buurtcollectief gerealiseerd om meer groen en biodiversiteit toe te voegen aan de bebouwde omgeving.

Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!

LandschappenNL heeft samen met 11 organisaties in de Tweede Kamer een landschapspetitie aangeboden, met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’. De petitie, met landschapskaart, werd overhandigd door directeur-bestuurder Hank Bartelink en goed ontvangen door de in groten getale aanwezige Kamerleden, die hun paraaf zetten op die plekken op de kaart waar ze zich het meest thuis voelen.

92.500 euro toegekend aan boeren en natuurorganisaties in vijf provincies voor versterking van 12 plasdras -gebieden

De oproep van het Dinamo Fonds en ‘Het Samen Voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van afgelopen september heeft 12 versterking -en uitbreidingsprojecten van bestaande plasdras -gebieden opgeleverd. Met een bijdrage van 92.500 euro worden vijf boeren, vier boerencollectieven en drie natuurorganisaties gesteund in de provincies Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland. Hun gebieden worden al gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan broedende weidevogels. De bijdragen worden ingezet om in weidevogelgebieden rondom of in bestaande plasdras -gebieden, verbeterende maatregelen te treffen om hiermee de biodiversiteit verder te versterken zodat er meer weidevogels succesvol hun jongen kunnen groot brengen.

Agenda

Geen aankomende evenementen