Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Verdienmodellen

Het realiseren van verdienmodellen voor boeren die biodivers ondernemen is een cruciale succesfactor voor biodiversiteitsherstel. Veel veehouders en akkerbouwers willen bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit. Onzekerheid over de kosten en het terugverdienen daarvan kan deze ondernemers echter belemmeren om tot actie over te gaan. Daarom werken wij aan verdienmodellen voor biodiversiteit: boeren die biodivers ondernemen, worden daar adequaat voor beloond. Daarnaast is het belangrijk dat investeringen in het verbeteren van biodiversiteit in de openbare ruimte worden beloond bij het gunnen van aanbestedingen en projecten. Ook dit willen wij mogelijk maken.

 

Onze activiteiten

  • Uitwerken van verdienmodellen voor biodivers ondernemen in de landbouw en openbare ruimte;
  • Implementatie in de praktijk van deze verdienmodellen faciliteren;
  • Uitwerken van waardering van investeringen in het verbeteren van biodiversiteit in de openbare ruimte bij aanbestedingen door de overheid. 

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Verdienmodellen’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Werkgroepleden

Alex Datema
Alfons Beldman
Andrea Kuiper
Bas Rüter
Ben Haarman
Daan Groot
Ellen Weerman
Hans de Haan
Hens Runhaar
Inge van Schie
Jacomijn Pluimers
Jan van Muyden
Jeen Nijboer
Nienke Meijer
Matthijs Boeschoten
Natasja Oerlemans
Petra Souwerbren
Raymond Klaassen
Rob van Eijck
Ronald Hiel
Ruud Tijssens
Sofieke Kappers
Willemien van de Kandelaar
Winand de Jong

Thema updates

11 items

Biodivers ondernemen uit de startblokken

De biodiversiteit staat wereldwijd ver in het rood. Driekwart van alle plant- en diersoorten wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Vanwege de urgentie en de risico’s groeit binnen het bedrijfsleven de aandacht voor biodiversiteitsherstel. Met name de financiële sector haakt aan.
Lees meer >

Vergroen landbouw door te sturen op indicatoren

Het bedrijfsleven hanteert al lange tijd Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) om te sturen op doelen. De systematiek biedt ook goede mogelijkheden om agrarische bedrijven integraal te ontwikkelen richting een duurzame landbouw met maatschappelijk draagvlak.
Lees meer >

Biodiversiteit hoger op de agenda in financiële sector

Een deel van de financiële sector gaat zich meer inzetten voor biodiversiteit. 26 financiële instellingen, waaronder 11 Nederlandse, zeggen dat vandaag toe op een congres over het verlies aan natuur. Samen beheren de instellingen meer dan 3000 miljard euro. 
Lees meer >

Red de biodiversiteit, zeggen nu ook banken en beleggers

Banken, beleggers en verzekeraars ontdekken dat natuurverlies riskant is voor hun belangen. Ze gaan er wat aan doen, onder aanvoering van Nederland.
Lees meer >

Partnervlog Wij.land

n deze Partnervlog laat partner Wij.land zien hoe zij werkt aan haar missie: een landschap waarin natuur en landbouw samengaan, in duurzame bedrijfsmodellen.
Lees meer >

Biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico’s

Nederlandse financiële instellingen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies.
Lees meer >

Aan de slag met de biodiversiteitsmonitor in het van Gogh Nationaal Park

Vijftig melkveehouders gaan in 2020 aan de slag met de praktijkscan biodiversiteitsmonitor in het van Gogh Nationaal Park in oprichting. De melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verbeteren ten bate van de biodiversiteit, waterkwaliteit een vitale bodem en landschap.
Lees meer >

Wageningen Economic Research brengt meerkosten biodiversiteitsmaatregelen melkvee- en akkerbouwbedrijven in kaart

Wageningen Economic Research brengt meerkosten biodiversiteitsmaatregelen melkvee- en akkerbouwbedrijven in kaart
Lees meer >

Steun Topsectoren voor ontwikkeling Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw krijgt 270.000 euro financiering voor wetenschappelijke onderbouwing van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Lees meer >

Ontwikkeling biodiversiteitsmonitor akkerbouw van start

Om akkerbouwers beter te kunnen belonen en waarderen voor de prestaties die zij leveren voor biodiversiteit is het van belang een betrouwbaar en integraal meetinstrument te hebben.
Lees meer >

Brochure 'Verdienmodellen Natuurinclusieve landbouw'

De samenhang tussen landbouw en natuur staat sterk in de belangstelling. Er zijn kansen voor de landbouw, ook in verdienmodellen. Kunnen we deze kansen pakken met elkaar? En hoe kunnen we deze vormgeven in de dagelijkse praktijk?
Lees meer >