Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Verdienmodellen

Het realiseren van verdienmodellen voor boeren die biodivers ondernemen is een cruciale succesfactor voor biodiversiteitsherstel. Veel veehouders en akkerbouwers willen bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit. Onzekerheid over de kosten en het terugverdienen daarvan kan deze ondernemers echter belemmeren om tot actie over te gaan. Daarom werken wij aan verdienmodellen voor biodiversiteit: boeren die biodivers ondernemen, worden daar adequaat voor beloond.

 

Onze activiteiten

  • In beeld brengen wat de meerprijs is van biodivers ondernemen;
  • Uitwerken van verdienmodellen voor biodivers ondernemen in de landbouw en openbare ruimte;
  • Implementatie in de praktijk van deze verdienmodellen faciliteren.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Verdienmodellen’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Margo Meijerink
Edwin Migchiels
Alex Datema
Alfons Beldman
Kees de Pater
Bas Rüter
Daan Groot
Ellen Weerman
Hans de Haan
Hens Runhaar
Wilco Brouwer de Koning
Jan van Muyden
Jeen Nijboer
Jan Maarten Dros
Natasja Oerlemans
Petra Souwerbren
Rob van Eijck
Willemien van de Kandelaar
Winand de Jong
Auke Schripsema
Laura van Rossum
Marieke Voeten
Carin Rougoor
Lisanne Hofman
Mags Dootjes
Andrea van Schaik - Almasi
Martin Bouwman
Carel de Vries
Peter Wind
Gerrie Visser
Nick van Eekeren
Adinda Lodders

Thema updates

39 items

Deltaplan ontwikkelt monitoring voor biodiversiteit via KPI’s

We wonen inmiddels met meer dan zeven miljard mensen op aarde en het aantal groeit verder. Tegelijkertijd keldert het aantal soorten planten en dieren met de dag. Die trend moeten we keren: wij mensen hebben de ecosysteemdiensten van de natuur hard nodig.
Lees meer >

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Salland Biodivers

Salland Biodivers is een samenwerking tussen circa 50 burgers en boeren, verenigd in Heel Broekland Bloeit, uit Broekland, Middel en de Elshof. In 2020 zaaiden zij samen zo’n 14.000 m2 bloemenmengsels in de tuin, op het erf en in het weiland.
Lees meer >

Lokale initiatieven verdienen landelijke uitrol

In de stad en op het platteland, op boerenerven en bedrijfsterreinen: Nederland telt veel lokale initiatieven om de natuur te versterken en de biodiversiteit te herstellen.
Lees meer >

LTO Noord start met programma Biodiversiteit

LTO Noord wil met programma ‘Biodiversiteit’ bijdragen aan versterking van biodiversiteit in het agrarisch gebied. ‘Wij kijken eerlijk naar de toekomst’, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.
Lees meer >

Betere beloning voor natuurinclusieve landbouw hard nodig

Vandaag publiceren wij de brochure ‘Successen en Uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’. Wij doen dit samen met het Wereld Natuur Fonds. Tien boeren delen hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s. Deze ondernemers zijn trots op behaalde resultaten zoals betere bodemgezondheid en toename van het aantal weidevogels, maar constateren dat de publieke en private beloning voor hun manier van ondernemen nog onvoldoende is, zowel qua hoogte als qua duur.
Lees meer >

Uitnodiging Webinar 'Toppers in biodiversiteit.'

Graag nodigen wij u uit voor ons partner- en supporterwebinar met als thema ‘Toppers in Biodiversiteit, de kracht van lokale initiatieven!’. Het webinar vindt plaats op woensdag 6 oktober van 15.00 - 17.00 uur.
Lees meer >

Maak kennis met de 10 nieuwste projecten voor biodiversiteitsherstel!

Vandaag zijn 10 inspirerende projectvoorstellen voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland toegekend door het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds.
Lees meer >

Update werkgroep Verdienmodellen (08/21)

In het landelijk gebied komen veel opgaven samen. Deze zullen op gebiedsniveau integraal opgepakt moeten worden.
Lees meer >

Burgers en grondeigenaren sturen 70 voorstellen in bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Maar liefst 70 inspirerende projectvoorstellen werden ingediend bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken.
Lees meer >

Partnerwebinar over biodiversiteitsherstel in de praktijk

Hoe richt je de overgangszones bij Natura 2000-gebieden in? Hoe zorg je voor een gelijkwaardige dialoog tussen alle partijen in zo’n gebiedsproces? Hoe stapelen boeren – die een aanzienlijk deel van de gebieden beheren – in de praktijk beloningen voor hun diensten?
Lees meer >

’Inzicht helpt om ons eigen gedrag te veranderen’

Eind mei sloot PwC zich aan bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Louise Vet - hoogleraar ecologie en initiatiefneemster van het deltaplan - en PwC's raadvanbestuurslid Renate de Lange gingen onder leiding van Wineke Haagsma - hoofd duurzaamheid bij PwC - met elkaar in gesprek over misschien wel een van de grootste onderbelichte problemen in onze huidige wereld: biodiversiteit.
Lees meer >

Gezamenlijk voorstel boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties om uit stikstofimpasse te komen

'Om uit de stikstofimpasse te komen hebben Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland afgelopen maanden de handen ineengeslagen. Samen doen zij een voorstel voor een aanpak die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen.’
Lees meer >