Over ons

Wie zijn wij en waar gaan we voor

Samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar herstel

Hoe vaak hoor je nog de roep van de grutto of de veldleeuwerik? En waar zie je nog de tere vlindervleugels fladderen van het gentiaanblauwtje? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Zichtbaar en onzichtbaar. Want die afname heeft net zoveel impact boven de grond als in de bodem en onder het wateroppervlakte. En hij strekt zich uit van eencelligen tot insecten en van vissen, vogels of zoogdieren tot bomen en planten.

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels zijn ook 100+ partners en supporters bij onze beweging aangesloten. Met maar één doel: een rijker Nederland.

 

Onze aanpak
Kern van onze aanpak is dat iedereen grondgebruikers – zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren – kan stimuleren én waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we ook hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak, net als samenwerking tussen de verschillende gebieden in Nederland.

 

Natuur, landbouw en openbare ruimte en steden
Natuurgebieden, landbouwgebieden, de openbare ruimte en steden zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland, want natuur kent geen scherpe grenzen. Kijk maar naar de insecten die gewassen bestuiven en de weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de stad. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een tiny forest in de stad, een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

 

We kunnen het niet alleen
Het is nu tijd voor de volgende stap. Het Deltaplan kon tot stand komen dankzij veel betrokken personen en organisaties. Om succesvol te kunnen zijn, hebben we meer partijen nodig die tot nu toe niet aan tafel zaten, zoals ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die voor nieuw beleid kunnen zorgen. Maar ook bedrijven, belangenorganisaties en particulieren kunnen hun steentje bijdragen.

 

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is sinds 22 mei 2019 (de Dag van de Biodiversiteit) een stichting. De taken en bevoegdheden van het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn vastgelegd in de statuten. Meer informatie over het beleid van de stichting is terug te lezen in het beleidsplan

De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Ons RSIN nummer is 860067634.

 

Downloads
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel samengevat
Deltaplan Biodiversiteitsherstel [volledige versie 2018, pdf]
Delta Plan for Biodiversity Recovery [full version 2018, pdf]

Standaardformulier 2020 t.b.v. ANBI status
Financieel verslag 2020

Jaarverslag stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel 2020