Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Draagvlak en gedeelde waarden

Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden is een belangrijk speerpunt voor biodiversiteitsherstel. We doen dit door samen met onze partners het thema biodiversiteitsherstel hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. We willen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, dan wel de ideale omstandigheden hiervoor te scheppen. Daarnaast willen we de beweging voor biodiversiteitsherstel uitbouwen door de onderlinge verbinding tussen partners en supporters te versterken én nieuwe partners te werven.

 

Onze activiteiten

  • Ondersteunen van innovatieve projecten met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds;
  • Organiseren van (online) outreach events en debatten;
  • Voeren van publiekscampagnes;
  • Activiteiten van onze partners voor biodiversiteitsherstel laten zien via vlogs en social media;
  • Uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief;
  • Organiseren van kennisuitwisseling tussen onze partners en supports.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Draagvlak en gedeelde waarden’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Corlissa van Lohuizen via corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Albert Haasnoot
Annemieke Heuvelmans
Annemieke Dunnink
Charlotte Gunnink
Corine van Impelen
Corlissa van Lohuizen
Eric Kiers
Eva Fransen
Froukje Rienks
Gerard Oostermeijer
Hanneke Vuuregge
Janneke Eigeman
Jasper Helmantel
Jolande Valkenburg
Margo van Wijgerden
Ottolien van Rossem
Ronald Hiel
Sascha van Breukelen
Sjon Heijenga
Stephanie Bosma
Wytse Sonnema

Thema updates

44 items

Hoeksche Waard Zoemt plant de eerste bomen en struiken

Deze week zijn er door project Hoeksche Waard Zoemt bomen en struiken geplant langs de Randweg in Strijen. In het project werken burgers en grondgebruikers samen voor biodiversiteitsherstel
Lees meer >

Ons Nieuwjaarscafé

In het afgelopen jaar werd duidelijk dat het thema biodiversiteit steeds meer momentum krijgt. Dit vinden wij natuurlijk een prachtig gegeven, maar we zijn er nog niet. Nu is het tijd om samen door te pakken. 
Lees meer >

Uitnodiging voor ons Nieuwjaarscafé

In het afgelopen jaar werd duidelijk dat het thema biodiversiteit steeds meer momentum krijgt. Dit vinden wij natuurlijk een prachtig gegeven, maar we zijn er nog niet. Nu is het tijd om samen door te pakken. 
Lees meer >

Maak 2021 Groener!

Het nieuwe jaar is begonnen, dat betekent aan de slag met goede voornemens! Aan de slag gaan met een groenere, biodiverse omgeving mag niet in het rijtje voornemens ontbreken. Meer groen is nodig, en juist nu, omdat veel planten- en diersoorten in Nederland onder druk staan.
Lees meer >

Naar een Agenda Natuurinclusief

Op 26 november maakten het ministerie van LNV, IPO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL, op één na allen partner van het Deltaplan, de online aftrap voor de Agenda Natuurinclusief.
Lees meer >

Provincies starten samenwerking rond verdienmodellen voor natuur

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen
Lees meer >

Terugblik op onze online partnerbijeenkomst

‘Biodiversiteit Leeft’ was op 25 november het thema van het webinar van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit had ook ‘Maak Grijs Groener’ kunnen zijn, de call to action van de campagne van het Deltaplan die sinds 13 oktober loopt.
Lees meer >

Partnervlog Bloeiend Boerenland

In deze Partnervlog laat Stichting Bloeiend Boerenland zien hoe zij samen met burgers boeren helpt om bodem en biodiversiteit te herstellen, onder andere door advies en financiele compensatie.
Lees meer >

Partnervlog Provincie Drenthe

In deze Partnervlog laat de provincie Drenthe zien hoe ze invulling geeft aan het partnerschap door 'beschermen, beleven en benutten'. De provincie werkt onder andere met landbouw- en natuurpartners aan een verdienmodel voor duurzame veehouderij in Drenthe.
Lees meer >

Werken aan biodiversiteitsherstel: Bloeiende Zwijnsweg (deel 2)

Wat begon als een spontaan idee om een kale berm in te zaaien, mondde uit in een prijswinnende samenwerking tussen zeventig boeren en burgers. Het project Bloeiende Zwijnsweg, een van de winnaars van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs, is het perfecte voorbeeld van de mogelijkheden die ontstaan als ondernemers de handen ineenslaan.
Lees meer >

Samen van grijs naar groen

Op 13 oktober ging onze campagne 'Maak Grijs Groener' van start!  Onze missie is om in Nederland biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Het actief betrekken van Nederlanders bij biodiversiteitsherstel is cruciaal voor onze aanpak.
Lees meer >

'Financiële instellingen moeten akkoord sluiten over bescherming biodiversiteit'

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten samen meehelpen het uitsterven van dieren en gewassen door milieuvervuiling tegen te gaan. Die oproep doet Frank Elderson, directeur toezicht bij de Nederlandsche Bank en namens Nederland kandidaat voor een topfunctie bij Europese Centrale Bank (ECB).
Lees meer >