Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Draagvlak en gedeelde waarden

Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden is een belangrijk speerpunt voor biodiversiteitsherstel. We doen dit door samen met onze partners het thema biodiversiteitsherstel hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. We willen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, dan wel de ideale omstandigheden hiervoor te scheppen. Daarnaast willen we de beweging voor biodiversiteitsherstel uitbouwen door de onderlinge verbinding tussen partners en supporters te versterken én nieuwe partners te werven.

 

Onze activiteiten

  • Ondersteunen van innovatieve projecten met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds;
  • Organiseren van (online) outreach events en debatten;
  • Voeren van publiekscampagnes;
  • Activiteiten van onze partners voor biodiversiteitsherstel laten zien via vlogs en social media;
  • Uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief;
  • Organiseren van kennisuitwisseling tussen onze partners en supports.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Draagvlak en gedeelde waarden’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Corlissa van Lohuizen via corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Annemieke Heuvelmans
Annemieke Dunnink
Charlotte Gunnink
Corine van Impelen
Corlissa van Lohuizen
Eva Fransen
Froukje Rienks
Gerard Oostermeijer
Janneke Eigeman
Jasper Helmantel
Jolande Valkenburg
Ottolien van Rossem
Ronald Hiel
Sascha van Breukelen
Stephanie Bosma
Wytse Sonnema
Karlien van den Broek
Hanneke Suijkerbuijk
Helen Esser
Bart de Voogd
Nina Ribberink
Roel van Dijk
Yvette Kleekamp
Yvonne Gooijer

Thema updates

56 items

Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel!

Op 21 april 2021 vond in congrescentrum Inspyrium in Cuijck het online congres Basiskwaliteit Natuur plaats. Een dag die als doel had biodiversiteit in Nederland veel hoger op de politieke agenda te krijgen.
Lees meer >

Maak kennis met de Nationale Bijenstrategie

De Nationale bijenstrategie is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en samen met meer dan 80 partners wordt er aan het behouden en bevorderen van bestuivers gewerkt.
Lees meer >

'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds opent op 22 mei

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen? Dien dan vanaf 22 mei een projectvoorstel in bij ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds!
Lees meer >

Update project Innovatiefonds: Bloeiend Nieuwegein

Bloeiend Nieuwegein is één van de 8 projecten die in 2020 een financiële bijdrage ontving uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds.
Lees meer >

Bodem centraal: zeven aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof

Een brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie.
Lees meer >

Samen voor biodiversiteit

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers, overheden en burgers samenwerken aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Samen werken we elke dag aan onze missie: een biodiverser en groener Nederland. 
Lees meer >

NK Tegelwippen dit jaar in meer dan 30 gemeenten

Dinsdag 30 maart gaat het jaarlijkse NK Tegelwippen van start. Minimaal 25 gemeentes gaan de strijd met elkaar aan wie de meeste tegels kan wippen.
Lees meer >

Doe de Biodiversiteitswijzer en maak grijs groener!

De lente is begonnen, het is tijd om de handen uit de mouwen te steken voor meer biodiversiteit! Maar niet iedereen weet wat je allemaal kunt doen voor meer groen in je tuin, op je balkon of in je straat. Daarom lanceren wij vandaag de Biodiversiteitswijzer.
Lees meer >

55 organisaties overhandigen manifest en strijden samen voor gezonde grond

De lente begint vandaag; een periode die in het teken staat van nieuw leven, groener wordende bomen en bloeiende bloemen. Deze lente gaat ook de nieuwe regeerperiode van start en daarin mag meer oog zijn voor onze bodem.
Lees meer >

Weg met de tegeltuin: vier de verscheidenheid!

De tegeltuin, de bladblazer, een kunststof gazonnetje en een betonnen bospad: Hollandser kan niet. Maar onze netheidscultus is de dood in de pot voor de biodiversiteit.
Lees meer >

Aanvalsplan Landschapselementen gepresenteerd

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. 
Lees meer >

Een Aanvalsplan voor een natuurinclusieve samenleving

Demissionair Minister Carola Schouten van LNV maakte vanmiddag gelijk de sprong van natuurinclusieve landbouw naar een natuurinclusieve samenleving. Ze deed dat na ontvangst van het Aanvalsplan Versterking Landschappelijke Identiteit van Landschapselementen.
Lees meer >