Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Draagvlak en gedeelde waarden

Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden is een belangrijk speerpunt voor biodiversiteitsherstel. We doen dit door samen met onze partners het thema biodiversiteitsherstel hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. We willen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, dan wel de ideale omstandigheden hiervoor te scheppen. Daarnaast willen we de beweging voor biodiversiteitsherstel uitbouwen door de onderlinge verbinding tussen partners en supporters te versterken én nieuwe partners te werven.

 

Onze activiteiten

  • Ondersteunen van innovatieve projecten met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds;
  • Organiseren van (online) outreach events en debatten;
  • Voeren van publiekscampagnes;
  • Activiteiten van onze partners voor biodiversiteitsherstel laten zien via vlogs en social media;
  • Uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief;
  • Organiseren van kennisuitwisseling tussen onze partners en supports.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Draagvlak en gedeelde waarden’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Werkgroepleden

Albert Haasnoot
Annemieke Heuvelmans
Annemieke Dunnink
Charlotte Gunnink
Corine van Impelen
Corlissa van Lohuizen
Eric Kiers
Eva Fransen
Froukje Rienks
Gerard Oostermeijer
Hanneke Vuuregge
Janneke Eigeman
Jasper Helmantel
Jolande Valkenburg
Margo van Wijgerden
Ottolien van Rossem
Ronald Hiel
Sascha van Breukelen
Sjon Heijenga
Stephanie Bosma
Wytse Sonnema

Thema updates

32 items

Resultaten onderzoek Beelden van Biodiversiteit

Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, maar het stuit nog op veel onwetendheid. Bijna twee derde van Nederland weet namelijk niet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat.
Lees meer >

Nederlanders willen biodiversiteit beschermen, maar slechts een kwart weet hoe

Publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ brengt het belangrijke maar onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt Nederlanders een bijdrage te leveren.
Lees meer >

Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

Op 9 oktober heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.
Lees meer >

Eerste resultaten bodemdierendagen bekend

De eerste officiële waarneming op het eilandje in de Hofvijver leverde maar liefst het rapportcijfer 9,1 op voor het bodemleven. Er leeft van alles: van blinde kronkels tot roodstippen. Kamerlid en bioloog Frank Wassenberg beleefde zelfs zijn “Darwinmoment”.
Lees meer >

Fries eldorado voor de weidevogel

Onder aanvoering van Jitske Draijer en Ysbrand Galama zetten in It Heidenskip in Zuidwest-Friesland tientallen dorpelingen zich vrijwillig in om de weidevogels te beschermen. ‘Wij zeggen niet: It moat oars, mar it kin oars’.
Lees meer >

'Nederland belooft op te komen voor natuur, maar loopt nog achter'

Ruim zestig wereldleiders hebben voorafgaand aan een belangrijke VN-top deze week gezamenlijk beloofd het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen.
Lees meer >

Biodivers ondernemen uit de startblokken

De biodiversiteit staat wereldwijd ver in het rood. Driekwart van alle plant- en diersoorten wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Vanwege de urgentie en de risico’s groeit binnen het bedrijfsleven de aandacht voor biodiversiteitsherstel. Met name de financiële sector haakt aan.
Lees meer >

Partnervlog Delphy

In deze Partnervlog vertelt partner Delphy hoe zij kennis ontwikkelt én implementeert op het gebied van biodiversiteitsherstel.
Lees meer >

Partnervlog BoerenNatuur

In deze Partnervlog vertelt partner BoerenNatuur hoe zij als landbouworganisatie, waarin 40 agrarische collectieven verenigd zijn, haar steentje bijdraagt aan biodiversiteitsherstel.
Lees meer >

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert acht innovatieve projecten voor biodiversiteitsherstel

Vandaag hebben acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland een financiële bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Lees meer >

Maak kennis met de 8 nieuwe projecten voor biodiversiteitsherstel

Vandaag zijn acht inspirerende projectvoorstellen voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland toegekend door het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Maak hier kennis met de 8 projecten die binnenkort van start gaan!
Lees meer >

Terugblik op onze online Partnerbijeenkomst

Online en op afstand, maar wél samen. Dat was de Partnerdag die de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel op 19 juni jl. als webinar organiseerde.
Lees meer >