Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Draagvlak en gedeelde waarden

Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden is een belangrijk speerpunt voor biodiversiteitsherstel. We doen dit door samen met onze partners het thema biodiversiteitsherstel hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. We willen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, dan wel de ideale omstandigheden hiervoor te scheppen. Daarnaast willen we de beweging voor biodiversiteitsherstel uitbouwen door de onderlinge verbinding tussen partners en supporters te versterken én nieuwe partners te werven.

 

Onze activiteiten

  • Ondersteunen van innovatieve projecten met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds;
  • Organiseren van (online) outreach events en debatten;
  • Voeren van publiekscampagnes;
  • Activiteiten van onze partners voor biodiversiteitsherstel laten zien via vlogs en social media;
  • Uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief;
  • Organiseren van kennisuitwisseling tussen onze partners en supports.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Draagvlak en gedeelde waarden’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Corlissa van Lohuizen via corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Albert Haasnoot
Annemieke Heuvelmans
Annemieke Dunnink
Charlotte Gunnink
Corine van Impelen
Corlissa van Lohuizen
Eric Kiers
Eva Fransen
Froukje Rienks
Gerard Oostermeijer
Hanneke Vuuregge
Janneke Eigeman
Jasper Helmantel
Jolande Valkenburg
Margo van Wijgerden
Ottolien van Rossem
Ronald Hiel
Sascha van Breukelen
Sjon Heijenga
Stephanie Bosma
Wytse Sonnema

Thema updates

37 items

Partnervlog Bloeiend Boerenland

In deze Partnervlog laat Stichting Bloeiend Boerenland zien hoe zij samen met burgers boeren helpt om bodem en biodiversiteit te herstellen, onder andere door advies en financiele compensatie.
Lees meer >

Partnervlog Provincie Drenthe

In deze Partnervlog laat de provincie Drenthe zien hoe ze invulling geeft aan het partnerschap door 'beschermen, beleven en benutten'. De provincie werkt onder andere met landbouw- en natuurpartners aan een verdienmodel voor duurzame veehouderij in Drenthe.
Lees meer >

Werken aan biodiversiteitsherstel: Bloeiende Zwijnsweg (deel 2)

Wat begon als een spontaan idee om een kale berm in te zaaien, mondde uit in een prijswinnende samenwerking tussen zeventig boeren en burgers. Het project Bloeiende Zwijnsweg, een van de winnaars van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs, is het perfecte voorbeeld van de mogelijkheden die ontstaan als ondernemers de handen ineenslaan.
Lees meer >

Samen van grijs naar groen

Op 13 oktober ging onze campagne 'Maak Grijs Groener' van start!  Onze missie is om in Nederland biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Het actief betrekken van Nederlanders bij biodiversiteitsherstel is cruciaal voor onze aanpak.
Lees meer >

'Financiële instellingen moeten akkoord sluiten over bescherming biodiversiteit'

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten samen meehelpen het uitsterven van dieren en gewassen door milieuvervuiling tegen te gaan. Die oproep doet Frank Elderson, directeur toezicht bij de Nederlandsche Bank en namens Nederland kandidaat voor een topfunctie bij Europese Centrale Bank (ECB).
Lees meer >

Resultaten onderzoek Beelden van Biodiversiteit

Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, maar het stuit nog op veel onwetendheid. Bijna twee derde van Nederland weet namelijk niet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat.
Lees meer >

Nederlanders willen biodiversiteit beschermen, maar slechts een kwart weet hoe

Publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ brengt het belangrijke maar onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt Nederlanders een bijdrage te leveren.
Lees meer >

Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

Op 9 oktober heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.
Lees meer >

Eerste resultaten bodemdierendagen bekend

De eerste officiële waarneming op het eilandje in de Hofvijver leverde maar liefst het rapportcijfer 9,1 op voor het bodemleven. Er leeft van alles: van blinde kronkels tot roodstippen. Kamerlid en bioloog Frank Wassenberg beleefde zelfs zijn “Darwinmoment”.
Lees meer >

Fries eldorado voor de weidevogel

Onder aanvoering van Jitske Draijer en Ysbrand Galama zetten in It Heidenskip in Zuidwest-Friesland tientallen dorpelingen zich vrijwillig in om de weidevogels te beschermen. ‘Wij zeggen niet: It moat oars, mar it kin oars’.
Lees meer >

'Nederland belooft op te komen voor natuur, maar loopt nog achter'

Ruim zestig wereldleiders hebben voorafgaand aan een belangrijke VN-top deze week gezamenlijk beloofd het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen.
Lees meer >

Biodivers ondernemen uit de startblokken

De biodiversiteit staat wereldwijd ver in het rood. Driekwart van alle plant- en diersoorten wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Vanwege de urgentie en de risico’s groeit binnen het bedrijfsleven de aandacht voor biodiversiteitsherstel. Met name de financiële sector haakt aan.
Lees meer >