Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Draagvlak en gedeelde waarden

Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden is een belangrijk speerpunt voor biodiversiteitsherstel. We doen dit door samen met onze partners het thema biodiversiteitsherstel hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. We willen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, dan wel de ideale omstandigheden hiervoor te scheppen. Daarnaast willen we de beweging voor biodiversiteitsherstel uitbouwen door de onderlinge verbinding tussen partners en supporters te versterken én nieuwe partners te werven.

 

Onze activiteiten

  • Ondersteunen van innovatieve projecten met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds;
  • Organiseren van (online) outreach events en debatten;
  • Voeren van publiekscampagnes;
  • Activiteiten van onze partners voor biodiversiteitsherstel laten zien via vlogs en social media;
  • Uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief;
  • Organiseren van kennisuitwisseling tussen onze partners en supports.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Draagvlak en gedeelde waarden’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Corlissa van Lohuizen via corlissa.van.lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Corlissa van Lohuizen
Carla Kivits
Annemieke Heuvelmans
Annemieke Dunnink
Charlotte Gunnink
Corine van Impelen
Susanne van Straaten
Lotte Duursma
Froukje Rienks
Gerard Oostermeijer
Jasper Helmantel
Jolande Valkenburg
Ottolien van Rossem
Sascha van Breukelen
Stephanie Bosma
Josephine Stellingwerf
Karlien van den Broek
Hanneke Suijkerbuijk
Helen Esser
Joël Friso
Regy de Waal
Paul Ubachs
Wout Veldstra
Yvonne Gooijer
Nynke Vries
Carla Boonstra