Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Gebiedsgerichte samenwerking

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Samenwerking tussen verschillende gebieden in Nederland is cruciaal, want biodiversiteit kent geen scherpe grenzen. Kijk maar naar de insecten die gewassen bestuiven en de weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de wegbermen. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Daarom willen we vanaf 2022 dat 60% van de boeren samen met andere grondgebruikers werkt aan biodiversiteit op gebiedsniveau. En dat vanaf 2025 75% van de natuurgebieden onderdeel is van een gebiedsgerichte samenwerking. 

 

Onze activiteiten

  • Inventariseren van verschillende vormen van gebiedssamenwerking voor herstel van biodiversiteit;
  • Opstellen van een praktische leidraad voor gebiedsgericht samenwerken;
  • Identificeren van witte vlekken op het gebied van samenwerking;
  • Delen en opschalen van best practices voor biodiversiteitsherstel.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Gebiedsgerichte samenwerking’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Alex Datema
Arda van Helsdingen
Fleur Norbruis
Fransisca Wit
Frits Mohren
Gerbrand van 't Klooster
Gerko Arkema
Gert-Jan van Oostenbrugge
Jetske de Boer
Margo Meijerink
Kim Uittenbosch
Piet Spoorenberg
Riek van der Harst
Rémon ter Harmsel
Saskia de Mol van Otterloo
Sieto van Houten
Theo Vogelenzang
Willem Schimmelpenninck
Wim Dijkman
Ferrant de Haan
Bart van Opzeeland
Wolf Mooij
Jeanette Kluit

Thema updates

32 items

Bodem centraal: zeven aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof

Een brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie.
Lees meer >

Samen voor biodiversiteit

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers, overheden en burgers samenwerken aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Samen werken we elke dag aan onze missie: een biodiverser en groener Nederland. 
Lees meer >

Aanvalsplan Landschapselementen gepresenteerd

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. 
Lees meer >

Een Aanvalsplan voor een natuurinclusieve samenleving

Demissionair Minister Carola Schouten van LNV maakte vanmiddag gelijk de sprong van natuurinclusieve landbouw naar een natuurinclusieve samenleving. Ze deed dat na ontvangst van het Aanvalsplan Versterking Landschappelijke Identiteit van Landschapselementen.
Lees meer >

Meld je aan voor webinar 'Aanvalsplan Landschapselementen'

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water.
Lees meer >

Samen voor natuur en cultuur in de Friese veenweide

De Deelen is een veenweidegebied van 5000 hectare tussen Heerenveen en Drachten. Hier bedrijven 65 melkveehouders landbouw op 4000 hectare, en is 1000 hectare natuurgebied.
Lees meer >

Terugblik op symposium 'Toekomst van Ecologisch Bermbeheer'

Op vrijdag 5 februari 2021 organiseerde de Provincie Gelderland in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een online symposium over de toekomst van ecologisch bermbeheer in Gelderland. Ecologisch bermbeheer is in opkomst.
Lees meer >

Pilot LIFE IP De Donkse Laagten officieel van start

Hoe vaak zie je nog een groene kikker? Of stel je een wereld voor met alleen nog maar muggen. Dat is niet de bedoeling. We willen leven met verschillende soorten planten en dieren. Dat noemen we biodiversiteit. Sinds de Tweede Wereld oorlog is die diversiteit behoorlijk uit balans geraakt. Hoe herstellen we dat?
Lees meer >

Brabantse boeren krijgen beloning voor vergroten biodiversiteit

Verschillende Brabantse partijen hebben een eerste stap gezet om melkveehouders financieel te belonen voor hun bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park i.o. via de Biodiversiteitsmonitor.
Lees meer >

Kick-off NWA-programma ‘Delta Labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’

Drie Delta Labs (ook wel living labs genoemd) gaan samen aan de slag binnen het NWA-programma over het herstel van biodiversiteit. Naast het onderzoek binnen hun eigen living labs, vormen alle 47 betrokken partijen ook één overkoepelend consortium, gecoördineerd door Hans de Kroon.
Lees meer >

Verkenning Gebiedsregistratie van start

Gebiedsinitiatieven door zogenaamde ‘non-state actors’ spelen een belangrijke rol bij het behoud en herstel van biodiversiteit. Het gaat dan om initiatieven van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties, veelal met een betrokkenheid van gemeenten en provincies.
Lees meer >