Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Gebiedsgerichte aanpak

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Samenwerking tussen verschillende gebieden in Nederland is cruciaal, want biodiversiteit kent geen scherpe grenzen. Kijk maar naar de insecten die gewassen bestuiven en de weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de wegbermen. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Daarom willen we vanaf 2022 dat 60% van de boeren samen met andere grondgebruikers werkt aan biodiversiteit op gebiedsniveau. En dat vanaf 2025 75% van de natuurgebieden onderdeel is van een gebiedsgerichte samenwerking. 

 

Onze activiteiten

  • Inventariseren van verschillende vormen van gebiedssamenwerking voor herstel van biodiversiteit;
  • Opstellen van een praktische leidraad voor gebiedsgericht samenwerken;
  • Identificeren van witte vlekken op het gebied van samenwerking;
  • Delen en opschalen van best practices voor biodiversiteitsherstel.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Gebiedsgerichte aanpak’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Alex Datema
Andrea Kuiper
Arda van Helsdingen
Fleur Norbruis
Fransisca Wit
Frits Mohren
Gerbrand van 't Klooster
Gerko Arkema
Gert-Jan van Oostenbrugge
Hans Schiphorst
Jetske de Boer
Jolanda Schuurman
Judy Koppenjan
Kim Uittenbosch
Petra Souwerbren
Piet Spoorenberg
Riek van der Harst
Ramon ter Harmsel
Saskia de Mol van Otterloo
Sieto van Houten
Theo Vogelenzang
Willem Schimmelpenninck
Wim Dijkman

Thema updates

18 items

Werken aan biodiversiteitsherstel: Bloeiende Zwijnsweg (deel 2)

Wat begon als een spontaan idee om een kale berm in te zaaien, mondde uit in een prijswinnende samenwerking tussen zeventig boeren en burgers. Het project Bloeiende Zwijnsweg, een van de winnaars van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs, is het perfecte voorbeeld van de mogelijkheden die ontstaan als ondernemers de handen ineenslaan.
Lees meer >

Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

Op 9 oktober heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.
Lees meer >

Fries eldorado voor de weidevogel

Onder aanvoering van Jitske Draijer en Ysbrand Galama zetten in It Heidenskip in Zuidwest-Friesland tientallen dorpelingen zich vrijwillig in om de weidevogels te beschermen. ‘Wij zeggen niet: It moat oars, mar it kin oars’.
Lees meer >

'Nederland belooft op te komen voor natuur, maar loopt nog achter'

Ruim zestig wereldleiders hebben voorafgaand aan een belangrijke VN-top deze week gezamenlijk beloofd het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen.
Lees meer >

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert acht innovatieve projecten voor biodiversiteitsherstel

Vandaag hebben acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland een financiële bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Lees meer >

Maak kennis met de 8 nieuwe projecten voor biodiversiteitsherstel

Vandaag zijn acht inspirerende projectvoorstellen voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland toegekend door het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Maak hier kennis met de 8 projecten die binnenkort van start gaan!
Lees meer >

Deltaplan publiceert leidraad voor gebiedsgerichte aanpak biodiversiteitsherstel

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Samenwerking tussen verschillende gebieden in Nederland is cruciaal, want biodiversiteit kent geen scherpe grenzen.
Lees meer >

Delta Labs voor biodiversiteitsherstel bekendgemaakt

NWO heeft drie ‘Delta Labs’ gehonoreerd. Transdisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk op verschillende plekken in het land de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel onderzoeken.
Lees meer >

Terugblik op het webinar voor de waterschappen

Maar liefst 170 ‘waterschappers’ namen deel aan ons webinar waarin we samen de rol van de waterschappen bij biodiversiteitsherstel bespraken. Het webinar dat afgelopen maandag werd uitgezonden, is een coproductie van het Deltaplan en de Unie van Waterschappen.
Lees meer >

Werken aan biodiversiteitsherstel: It Heidenskip (deel 3)

In maart 2020 won ons project It Heidenskip de Samen voor Biodiversiteitsprijs! In het project werken we met een netwerk van dorpelingen, boeren en burgers en samenwerkende partijen van it Fûgelweb samen aan een bloemrijk en open landschap in Friesland waar insecten en weidevogels zich thuis voelen.
Lees meer >

Werken aan biodiversiteitsherstel: Bloeiende Zwijnsweg (deel 1)

Ook het project ‘Bloeiende Zwijnsweg’ is van start gegaan! In dit project werken boeren en burgers aan de Zwijnsweg in Ens (Noordoostpolder) samen met de gemeente NOP, het Waterschap Zuiderzeeland en met het Flevolands Agrarisch Collectief aan biodiversiteitsherstel.
Lees meer >

Werken aan biodiversiteitsherstel: It Heidenskip (deel 2)

Er zijn sinds de start van project It Heidenskip alweer een paar maanden verstreken. In ons project werken we met een netwerk van dorpelingen, boeren en burgers en samenwerkende partijen van it Fûgelweb samen aan een bloemrijk en open landschap in Friesland waar insecten en weidevogels zich thuis voelen.
Lees meer >