Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Gebiedsgerichte samenwerking

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Gebiedsprocessen ontstaan echter niet spontaan en tegelijkertijd wordt in gebiedsprocessen niet altijd aandacht gegeven aan herstel van biodiversiteit. Cruciaal is dat biodiversiteit net als de andere duurzaamheidsthema’s een integraal onderdeel wordt van deze gebiedsprocessen. Vanuit het Deltaplan willen we verschillende tools en een training aanreiken om gebiedsprocessen te faciliteren. 

 

Onze activiteiten

  • Opstellen van een concrete handreiking om biodiversiteit ‘mee te koppelen’​ met de verschillende gebiedsprocessen;
  • Uitrol training gebiedsgericht samenwerkenen opzet praktijknetwerk voor gebiedsgericht samenwerken;
  • Delen en opschalen van best practices voor biodiversiteitsherstel.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Gebiedsgerichte samenwerking’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Margo Meijerink
Alex Datema
Arda van Helsdingen
Fleur Norbruis
Fransisca Wit
Gerko Arkema
Gert-Jan van Oostenbrugge
Jetske de Boer
Kim Uittenbosch
Piet Spoorenberg
Riek van der Harst
Ronald Zollinger
Saskia de Mol van Otterloo
Sieto van Houten
Theo Vogelenzang
Ferrant de Haan
Wolf Mooij
Jeanette Kluit
Yolt IJzerman
Danneke Verhagen - Bakker
Louise Bokhoven
Sabine van Rooij
Judith Westerink
Rieneke van der Waal