Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Gebiedsgerichte samenwerking

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Gebiedsprocessen ontstaan echter niet spontaan en tegelijkertijd wordt in gebiedsprocessen niet altijd aandacht gegeven aan herstel van biodiversiteit. Cruciaal is dat biodiversiteit net als de andere duurzaamheidsthema’s een integraal onderdeel wordt van deze gebiedsprocessen. Vanuit het Deltaplan willen we verschillende tools en een training aanreiken om gebiedsprocessen te faciliteren. 

 

Onze activiteiten

  • Opstellen van een concrete handreiking om biodiversiteit ‘mee te koppelen’​ met de verschillende gebiedsprocessen;
  • Uitrol training gebiedsgericht samenwerkenen opzet praktijknetwerk voor gebiedsgericht samenwerken;
  • Delen en opschalen van best practices voor biodiversiteitsherstel.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Gebiedsgerichte samenwerking’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Margo Meijerink
Alex Datema
Arda van Helsdingen
Fleur Norbruis
Fransisca Wit
Gerko Arkema
Gert-Jan van Oostenbrugge
Jetske de Boer
Kim Uittenbosch
Piet Spoorenberg
Riek van der Harst
Ronald Zollinger
Saskia de Mol van Otterloo
Sieto van Houten
Theo Vogelenzang
Ferrant de Haan
Wolf Mooij
Jeanette Kluit
Yolt IJzerman
Danneke Verhagen - Bakker
Louise Bokhoven
Sabine van Rooij
Judith Westerink
Renske van der Waal

Thema updates

59 items

Deltaplan ontwikkelt monitoring voor biodiversiteit via KPI’s

We wonen inmiddels met meer dan zeven miljard mensen op aarde en het aantal groeit verder. Tegelijkertijd keldert het aantal soorten planten en dieren met de dag. Die trend moeten we keren: wij mensen hebben de ecosysteemdiensten van de natuur hard nodig.
Lees meer >

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Salland Biodivers

Salland Biodivers is een samenwerking tussen circa 50 burgers en boeren, verenigd in Heel Broekland Bloeit, uit Broekland, Middel en de Elshof. In 2020 zaaiden zij samen zo’n 14.000 m2 bloemenmengsels in de tuin, op het erf en in het weiland.
Lees meer >

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Hondsrug Haren

Veel inwoners van Haren maken zich zorgen over de verdwijnende biodiversiteit, in het bijzonder de insecten, en zetten zich in om de biodiversiteit te vergroten. Zij zijn verenigd in Stichting Landelijk Gebied Haren en samen hebben het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ opgezet.
Lees meer >

Projecten Duizend Bloemen en Hoopheggen planten met gemeente groen lint in Olst

Op 20 november jl. zijn project Duizend Bloemen, een initiatief van stichting Eetbaar Olst-Wijhe, project Hoopheggen en de gemeente Olst-Wijhe gestart met de aanleg van een biodivers, groen lint langs de zuidrand van Olst.
Lees meer >

Eerste stap naar een nationaal gebiedsregistratiesysteem afgerond

In oktober 2020 ging binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel de werkgroep ‘Verkenning Gebiedsregistratie’ van start. Deze verkenning had als doel om de haalbaarheid te onderzoeken van een breed gedragen, nationaal gebiedsregistratiesysteem.
Lees meer >

Update project Innovatiefonds: Bloemrijke Oevers

In de Gelderwoudse/Oostbroekpolder in Zoeterwoude is de eerste ‘spade’ de grond in gegaan voor het project Bloemrijke Oevers. Doel van het project is de biodiversiteit van flora en fauna in de regio te verhogen.
Lees meer >

Lokale initiatieven verdienen landelijke uitrol

In de stad en op het platteland, op boerenerven en bedrijfsterreinen: Nederland telt veel lokale initiatieven om de natuur te versterken en de biodiversiteit te herstellen.
Lees meer >

LTO Noord start met programma Biodiversiteit

LTO Noord wil met programma ‘Biodiversiteit’ bijdragen aan versterking van biodiversiteit in het agrarisch gebied. ‘Wij kijken eerlijk naar de toekomst’, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.
Lees meer >

Uitnodiging Webinar 'Toppers in biodiversiteit.'

Graag nodigen wij u uit voor ons partner- en supporterwebinar met als thema ‘Toppers in Biodiversiteit, de kracht van lokale initiatieven!’. Het webinar vindt plaats op woensdag 6 oktober van 15.00 - 17.00 uur.
Lees meer >

Maak kennis met de 10 nieuwste projecten voor biodiversiteitsherstel!

Vandaag zijn 10 inspirerende projectvoorstellen voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland toegekend door het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds.
Lees meer >

Friese boeren en burgers redden de spotvogel en 9 andere initiatieven

Vandaag hebben tien innovatieve projecten een financiële bijdrage van maximaal €25.000 gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te herstellen.
Lees meer >

Gonzend Rivierenland laat de regio langer bloeien

Begin dit jaar startte onze supporter De Fruitmotor een bijzonder project: Gonzend Rivierenland. Met steun uit de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland werkt De Fruitmotor als sociale onderneming drie jaar lang aan meer biodiversiteit in de regio.
Lees meer >