Skip to main content

Partnercommitments: voortgangsrapportages gepubliceerd

In samenwerking met onze partners streeft het Deltaplan Biodiversiteitsherstel ernaar het herstel van biodiversiteit in de praktijk te brengen. We vragen van elke partner een duidelijke toezegging, het 'commitment', die een bijdrage levert aan een succesvol Deltaplan. Daarnaast vragen we onze partners periodiek verslag uit te brengen over hun bijdragen en inspanningen.

Van deze verslagen zijn voortgangsrapportages opgesteld. In deze voortgangsrapportages kun je per partner inzien wat zij hebben bijgedragen aan biodiversiteitsherstel de afgelopen tijd, in lijn met hun commitment.

Voortgangsrapportage kennisinstellingen

Voortgangsrapportage natuur- en landschapsorganisaties

Voortgangsrapportage overheden

Voortgangsrapportage waterschappen

Voortgangsrapportage andere aangesloten partners

Meer weten?

Wil je meer weten over de voortgangsrapportages of het partnerschap? Neem dan contact op via info@samenvoorbiodiversiteit.nl.