Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Kennis en innovatie

Kennis en innovatie zijn onmisbare succesfactoren voor biodiversiteitsherstel. De inzet van de juiste (ecologische) kennis én innovatieve oplossingen voor herstel en behoud maken samen het verschil. Er is meer kennis nodig over biodiversiteit en de gevolgen van het verlies van onze soortenrijkdom. Daarom willen wij kennis over biodiversiteit en het belang daarvan verankeren in het onderwijs, en tegelijkertijd het vinden van innovatieve oplossingen stimuleren. Ook zetten we ons in voor een onderzoeksagenda op de middellange termijn voor biodiversiteitsherstel. Daarnaast ontwikkelen we een instrumentarium om biodiversiteitsherstel in de praktijk te realiseren.

 

Onze activiteiten

  • Ontwikkelen kennisagenda voor biodiversiteit en verankering in de praktijk;
  • Biodiversiteit als thema opnemen in het onderwijs;
  • Ontwikkelen en uitbreiden van kennisuitwisseling over biodiversiteit.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Kennis en innovatie’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Werkgroepleden

Albert Haasnoot
Allard van Leerdam
Anne Schmidt
Anne van Doorn
Dagmar makkink
David Kleijn
Eric Kiers
Erik Poelman
Evelyne van Dongen
Felix Bianchi
Gerard Oostermeijer
Gerben Kleine Haar
Han Olff
Henrieke Paul
Isabelle Vreeke
Jacob Dogterom
Jasper Helmantel
Jelle de Jong
Jetske de Boer
Joanna Falcao Salles
Judith van Bleiswijk
Judy Koppenjan
Koos Biesmeijer
Kyra Broeders
Marcel Dicke
Margje Voeten
Marion Kluivers Poodt
Mariska Harte
Mark Ronda
Ramon ter Harmsel
Robert Kwak
Sascha de Rijk
Theo Vogelenzang
Willemien van de Kandelaar
Wouter-Jan Schouten

Thema updates

9 items

Resultaten onderzoek Beelden van Biodiversiteit

Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, maar het stuit nog op veel onwetendheid. Bijna twee derde van Nederland weet namelijk niet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat.
Lees meer >

Eerste resultaten bodemdierendagen bekend

De eerste officiële waarneming op het eilandje in de Hofvijver leverde maar liefst het rapportcijfer 9,1 op voor het bodemleven. Er leeft van alles: van blinde kronkels tot roodstippen. Kamerlid en bioloog Frank Wassenberg beleefde zelfs zijn “Darwinmoment”.
Lees meer >

Het begint bij de bodem

In een gezonde bodem krioelt het van het leven. En bij deze bodem begint onze voedselketen. Een gezonde bodem is een springplank voor het herstellen van biodiversiteit boven de grond.
Lees meer >

Nieuw: masterclass biodiversiteit aan het Wellantcollege

Het Wellantcollege is een van onze partners. Als groene opleider levert ze een belangrijke bijdrage aan het behoud en herstel van biodiversiteit, in september gaat ze van start met de topopleiding Urban Green Development.
Lees meer >

Partnervlog IVN Natuureducatie

In deze Partnervlog laat partner IVN Natuureducatie zien hoe zij werkt aan groene, gezonde en gelukkige steden door het aanleggen van tiny forests en 'tuiny' forests.
Lees meer >

Delta Labs voor biodiversiteitsherstel bekendgemaakt

NWO heeft drie ‘Delta Labs’ gehonoreerd. Transdisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk op verschillende plekken in het land de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel onderzoeken.
Lees meer >

Podium en Uitgeverij Zwijsen leren kinderen in het basisonderwijs over biodiversiteit

Speciaal voor kinderen in groep 5 en 6 van het basisonderwijs hebben Podium Bureau voor educatieve Communicatie, educatieve uitgeverij Zwijsen en projectbouwmarkt HORNBACH het initiatief genomen om een gratis digitaal lespakket te maken over biodiversiteit.
Lees meer >

Steun Topsectoren voor ontwikkeling Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw krijgt 270.000 euro financiering voor wetenschappelijke onderbouwing van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Lees meer >

LNV en IPO omarmen Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Nederland Natuurpositief, dat is waar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de gezamenlijke provincies de komende jaren voor gaan.
Lees meer >