Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Kennis en innovatie

Kennis en innovatie zijn onmisbare succesfactoren voor biodiversiteitsherstel. De inzet van de juiste (ecologische) kennis én innovatieve oplossingen voor herstel en behoud maken samen het verschil. Er is meer kennis nodig over biodiversiteit en de gevolgen van het verlies van onze soortenrijkdom. Daarom willen wij kennis over biodiversiteit en het belang daarvan verankeren in het onderwijs, en tegelijkertijd het vinden van innovatieve oplossingen stimuleren. Ook zetten we ons in voor een onderzoeksagenda op de middellange termijn voor biodiversiteitsherstel. Daarnaast ontwikkelen we een instrumentarium om biodiversiteitsherstel in de praktijk te realiseren.

 

Onze activiteiten

  • Ontwikkelen kennisagenda voor biodiversiteit en verankering in de praktijk;
  • Biodiversiteit als thema opnemen in het onderwijs;
  • Ontwikkelen en uitbreiden van kennisuitwisseling over biodiversiteit.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Kennis en innovatie’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Judy Koppenjan
Albert Haasnoot
Allard van Leerdam
Anne Schmidt
Anne van Doorn
Dagmar Makkink
David Kleijn
Erik Poelman
Felix Bianchi
Gerben Kleine Haar
Henrieke Paul
Isabelle Vreeke
Jasper Helmantel
Jelle de Jong
Jetske de Boer
Joanna Falcao Salles
Judith van Bleiswijk
Eric Kiers
Koos Biesmeijer
Kyra Broeders
Marcel Dicke
Marion Kluivers Poodt
Mark Ronda
Rémon ter Harmsel
Robert Kwak
Sacha de Rijk
Theo Vogelzang
Willemien van de Kandelaar
Wouter-Jan Schouten
Annemarieke Spitzen
Mariska Harte
Patricia de Cocq
Tjalling Huisman
Yolt IJzerman
Christy Rompelman
Wim Wiersinga
Aletta Los
Peter Leendertse
Hans Hillebrand
Hans de Kroon
Michiel Wallis de Vries
David Kingma
Bart Huckriede
Maaike Brasz
Mike Dijkstra

Thema updates

54 items

Deltaplan ontwikkelt monitoring voor biodiversiteit via KPI’s

We wonen inmiddels met meer dan zeven miljard mensen op aarde en het aantal groeit verder. Tegelijkertijd keldert het aantal soorten planten en dieren met de dag. Die trend moeten we keren: wij mensen hebben de ecosysteemdiensten van de natuur hard nodig.
Lees meer >

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Salland Biodivers

Salland Biodivers is een samenwerking tussen circa 50 burgers en boeren, verenigd in Heel Broekland Bloeit, uit Broekland, Middel en de Elshof. In 2020 zaaiden zij samen zo’n 14.000 m2 bloemenmengsels in de tuin, op het erf en in het weiland.
Lees meer >

Resultaten onderzoek naar biodiversiteit in het onderwijs bekend

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Als we de achteruitgang van biodiversiteit willen stoppen en biodiversiteit willen herstellen, is educatie een essentiële factor. Daarom is de verankering van biodiversiteit als thema in het onderwijs een belangrijk doel dat de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de komende jaren heeft gesteld.
Lees meer >

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Hondsrug Haren

Veel inwoners van Haren maken zich zorgen over de verdwijnende biodiversiteit, in het bijzonder de insecten, en zetten zich in om de biodiversiteit te vergroten. Zij zijn verenigd in Stichting Landelijk Gebied Haren en samen hebben het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ opgezet.
Lees meer >

Projecten Duizend Bloemen en Hoopheggen planten met gemeente groen lint in Olst

Op 20 november jl. zijn project Duizend Bloemen, een initiatief van stichting Eetbaar Olst-Wijhe, project Hoopheggen en de gemeente Olst-Wijhe gestart met de aanleg van een biodivers, groen lint langs de zuidrand van Olst.
Lees meer >

Bodemdierendagen 2021: spinnen winnen fotofinish van pissebedden

De surprise voor Wereldbodemdag, ieder jaar op 5 december, vormen ditmaal de spinachtigen. Zij verrassen vriend en vijand door de landelijke Bodemdieren Top 3 van 2021 aan te voeren.
Lees meer >

Update publiekscampagne Maak Grijs Groener

De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceerde in oktober vorig jaar de publiekscampagne Maak Grijs Groener. Het doel van de campagne is om bewustzijn te creëren over het belang van biodiversiteit én te laten zien wat je als burger zelf kunt bijdragen aan biodiversiteitsherstel.
Lees meer >

Eerste stap naar een nationaal gebiedsregistratiesysteem afgerond

In oktober 2020 ging binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel de werkgroep ‘Verkenning Gebiedsregistratie’ van start. Deze verkenning had als doel om de haalbaarheid te onderzoeken van een breed gedragen, nationaal gebiedsregistratiesysteem.
Lees meer >

Lokale initiatieven verdienen landelijke uitrol

In de stad en op het platteland, op boerenerven en bedrijfsterreinen: Nederland telt veel lokale initiatieven om de natuur te versterken en de biodiversiteit te herstellen.
Lees meer >

LTO Noord start met programma Biodiversiteit

LTO Noord wil met programma ‘Biodiversiteit’ bijdragen aan versterking van biodiversiteit in het agrarisch gebied. ‘Wij kijken eerlijk naar de toekomst’, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.
Lees meer >

Betere beloning voor natuurinclusieve landbouw hard nodig

Vandaag publiceren wij de brochure ‘Successen en Uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’. Wij doen dit samen met het Wereld Natuur Fonds. Tien boeren delen hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s. Deze ondernemers zijn trots op behaalde resultaten zoals betere bodemgezondheid en toename van het aantal weidevogels, maar constateren dat de publieke en private beloning voor hun manier van ondernemen nog onvoldoende is, zowel qua hoogte als qua duur.
Lees meer >

Maak kennis met de 10 nieuwste projecten voor biodiversiteitsherstel!

Vandaag zijn 10 inspirerende projectvoorstellen voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland toegekend door het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds.
Lees meer >