Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Kennis en innovatie

Kennis en innovatie zijn onmisbare succesfactoren voor biodiversiteitsherstel. De inzet van de juiste (ecologische) kennis én innovatieve oplossingen voor herstel en behoud maken samen het verschil. Er is meer kennis nodig over biodiversiteit en de gevolgen van het verlies van onze soortenrijkdom. Daarom willen wij kennis over biodiversiteit en het belang daarvan verankeren in het onderwijs, en tegelijkertijd het vinden van innovatieve oplossingen stimuleren. Ook zetten we ons in voor een onderzoeksagenda op de middellange termijn voor biodiversiteitsherstel. Daarnaast ontwikkelen we een instrumentarium om biodiversiteitsherstel in de praktijk te realiseren.

 

Onze activiteiten

  • Ontwikkelen kennisagenda voor biodiversiteit en verankering in de praktijk;
  • Biodiversiteit als thema opnemen in het onderwijs;
  • Ontwikkelen en uitbreiden van kennisuitwisseling over biodiversiteit.

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Kennis en innovatie’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Albert Haasnoot
Allard van Leerdam
Anne Schmidt
Anne van Doorn
Dagmar Makkink
David Kleijn
Erik Poelman
Felix Bianchi
Gerben Kleine Haar
Henrieke Paul
Isabelle Vreeke
Jasper Helmantel
Jelle de Jong
Jetske de Boer
Joanna Falcao Salles
Judith van Bleiswijk
Judy Koppenjan
Eric Kiers
Koos Biesmeijer
Kyra Broeders
Marcel Dicke
Marion Kluivers Poodt
Mark Ronda
Rémon ter Harmsel
Robert Kwak
Sacha de Rijk
Theo Vogelzang
Willemien van de Kandelaar
Wouter-Jan Schouten
Annemarieke Spitzen
Mariska Harte
Patricia de Cocq
Tjalling Huisman
Yolt IJzerman
Christy Rompelman
Wim Wiersinga
Aletta Los
Peter Leendertse
Hans Hillebrand
Hans de Kroon
Michiel Wallis de Vries
David Kingma
Bart Huckriede
Maaike Brasz
Mike Dijkstra

Thema updates

27 items

Bodem centraal: zeven aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof

Een brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie.
Lees meer >

Samen voor biodiversiteit

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers, overheden en burgers samenwerken aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Samen werken we elke dag aan onze missie: een biodiverser en groener Nederland. 
Lees meer >

Weg met de tegeltuin: vier de verscheidenheid!

De tegeltuin, de bladblazer, een kunststof gazonnetje en een betonnen bospad: Hollandser kan niet. Maar onze netheidscultus is de dood in de pot voor de biodiversiteit.
Lees meer >

Aanvalsplan Landschapselementen gepresenteerd

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. 
Lees meer >

Jongeren en experts dagen politici uit om de biodiversiteits- en klimaatcrisis echt aan te pakken

Gisteren, donderdag 4 maart, vond het Groene Verkiezingsdebat 2021 plaats. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart gingen jongeren, experts en politici van elf partijen in debat over oplossingen voor de klimaatcrisis en biodiversiteitsverlies. Onderwerpen die weinig aandacht krijgen in de verkiezingsprogramma’s.
Lees meer >

Jongeren, politici en experts in gesprek over leefbare wereld

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaan jongeren en experts in debat met diverse politici over oplossingen voor klimaatverandering, hoe we biodiversiteitsverlies ombuigen tot biodiversiteitsherstel en mogelijkheden voor duurzame voedselproductie.
Lees meer >

E-zine Green Deal Natuurinclusieve landbouw groen onderwijs

Met een inspirerend e-zine laat de Green Deal Natuurinclusieve landbouw groen onderwijs zien wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd, en welke plannen er nog liggen.
Lees meer >

Terugblik op symposium 'Toekomst van Ecologisch Bermbeheer'

Op vrijdag 5 februari 2021 organiseerde de Provincie Gelderland in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een online symposium over de toekomst van ecologisch bermbeheer in Gelderland. Ecologisch bermbeheer is in opkomst.
Lees meer >

Pilot LIFE IP De Donkse Laagten officieel van start

Hoe vaak zie je nog een groene kikker? Of stel je een wereld voor met alleen nog maar muggen. Dat is niet de bedoeling. We willen leven met verschillende soorten planten en dieren. Dat noemen we biodiversiteit. Sinds de Tweede Wereld oorlog is die diversiteit behoorlijk uit balans geraakt. Hoe herstellen we dat?
Lees meer >

Kick-off NWA-programma ‘Delta Labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’

Drie Delta Labs (ook wel living labs genoemd) gaan samen aan de slag binnen het NWA-programma over het herstel van biodiversiteit. Naast het onderzoek binnen hun eigen living labs, vormen alle 47 betrokken partijen ook één overkoepelend consortium, gecoördineerd door Hans de Kroon.
Lees meer >

Verkenning Gebiedsregistratie van start

Gebiedsinitiatieven door zogenaamde ‘non-state actors’ spelen een belangrijke rol bij het behoud en herstel van biodiversiteit. Het gaat dan om initiatieven van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties, veelal met een betrokkenheid van gemeenten en provincies.
Lees meer >