Over ons

Wie zijn wij en waar gaan we voor

Samen natuurverlies ombuigen naar herstel

Hoe vaak hoor je nog de roep van de grutto of de veldleeuwerik? En waar zie je nog de tere vlindervleugels fladderen van het gentiaanblauwtje? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Zichtbaar en onzichtbaar. Want die afname heeft net zoveel impact boven de grond als in de bodem en onder het wateroppervlakte. En hij strekt zich uit van eencelligen tot insecten en van vissen, vogels of zoogdieren tot bomen en planten.

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen rondom biodiversiteit en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Ga naar veelgestelde vragen

Onze partners

Samen met onze partners zetten we ons in om biodiversiteitsherstel in de praktijk te realiseren. Ook werken we samen aan systeemverandering, zodat herstel en behoud biodiversiteit verankerd zijn in alles wat we doen. Als partner van het Deltaplan heb je de unieke kans om strategisch mee denken over en concreet mee te werken aan de verdere invulling en realisatie van het Deltaplan. Je treedt toe tot een netwerk van boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en overheden. Ook wordt je als partner uitgenodigd deel te nemen aan expertgroepen die langs de lijnen van de succesfactoren werken aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

Lees meer over onze partners

Nieuw aangesloten partners

Alexander Impact

Alexander Impact werkt aan het inzichtelijk maken en vergroten van de maatschappelijke impact van organisaties. Wij helpen organisaties om hun positieve impact op de biodiversiteit te vergroten.
Lees meer >

Arcadis

Arcadis is een ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij werken samen met onze klanten aan duurzame impact.
Lees meer >

Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V.

Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V. is een veelzijdig en innovatief familiebedrijf dat gespecialiseerd is in onderhoud van de openbare ruimte. Het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen maakt deel uit van ons kwaliteitsbeleid.
Lees meer >

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt iedere dag gewerk aan onder andere gezond en schoon oppervlaktewater. Wij zetten ons in voor een rijke biodiversiteit in het beheergebied en toekomstbestendige leefomgeving.
Lees meer >

Onze supporters

Als supporter van het Deltaplan maak je deel uit van een elke dag groeiende beweging voor biodiversiteitsherstel in Nederland en krijg je een vermelding op onze website. Daarnaast krijg je als supporter toegang tot ons netwerk en werken we samen aan het verspreiden van kennis over biodiversiteitsherstel, waardoor je in je eigen omgeving meer impact kunt maken.

Lees meer over onze supporters

Nieuw aangesloten supporters

Bestuur en projectbureau

Het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ziet toe op de dagelijkse gang van zaken en stelt de koers van het Deltaplan vast. Het bestuur bestaat uit 8 vertegenwoordigers van partnerorganisaties. Eens in de zes weken komt het bestuur bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om aanvragen van nieuwe partners en supporters door te nemen.

Het projectbureau vormt het secretariaat van de stichting en zorgt voor de operationele uitvoering van de gestelde koers. Daarnaast begeleidt het projectbureau de verschillende werkgroepen en is ze eerste aanspreekpunt voor de stichting.

Lees meer >