Over ons

Wie zijn wij en waar gaan we voor

Samen natuurverlies ombuigen naar herstel

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen rondom biodiversiteit en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Ga naar veelgestelde vragen

Onze partners

Samen met onze partners zetten we ons in om biodiversiteitsherstel in de praktijk te realiseren. Ook werken we samen aan systeemverandering, zodat herstel en behoud biodiversiteit verankerd zijn in alles wat we doen. Alle onze partners geven daarom een concreet commitment af voor biodiversiteitsherstel. 

Ga naar de commitments

Nieuw aangesloten partners

Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een gemeente midden op de Veluwe. Groen betekent voor ons:  een klimaatbestendige en biodiverse stad. Waar het fijn en prettig wonen en leven is op een duurzame manier.

Artemis

Artemis is de brancheorganisatie van bedrijven die Biocontrol producten en Biostimulanten produceren en distribueren. Onze visie is om de omschakeling naar weerbare planten en weerbare teeltsystemen in Nederland te ondersteunen met biologische producten.

Stichting Living Lab Fryslân

Onze stichting heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in de provincie Fryslân.

Nederlandse Onderwatersport Bond

De Nederlandse Onderwatersport Bond is de belangenbehartiger van de onderwatersporters én de onderwaternatuur in Nederland. Wij zijn de organisatie voor iedereen die zich wil verdiepen in de onderwaterwereld.

Onze supporters

Als supporter van het Deltaplan maak je deel uit van een elke dag groeiende beweging voor biodiversiteitsherstel in Nederland en krijg je een vermelding op onze website. Daarnaast krijg je als supporter toegang tot ons netwerk en werken we samen aan het verspreiden van kennis over biodiversiteitsherstel, waardoor je in je eigen omgeving meer impact kunt maken.

Lees meer over onze supporters

Nieuw aangesloten supporters

Bestuur en projectbureau

Het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ziet toe op de dagelijkse gang van zaken en stelt de koers van het Deltaplan vast. Het bestuur bestaat uit 8 vertegenwoordigers van partnerorganisaties. Eens in de zes weken komt het bestuur bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om aanvragen van nieuwe partners en supporters door te nemen.

Het projectbureau vormt het secretariaat van de stichting en zorgt voor de operationele uitvoering van de gestelde koers. Daarnaast begeleidt het projectbureau de verschillende werkgroepen en is ze eerste aanspreekpunt voor de stichting.

Lees meer >