Over ons

Wie zijn wij en waar gaan we voor

Samen natuurverlies ombuigen naar herstel

Hoe vaak hoor je nog de roep van de grutto of de veldleeuwerik? En waar zie je nog de tere vlindervleugels fladderen van het gentiaanblauwtje? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Zichtbaar en onzichtbaar. Want die afname heeft net zoveel impact boven de grond als in de bodem en onder het wateroppervlakte. En hij strekt zich uit van eencelligen tot insecten en van vissen, vogels of zoogdieren tot bomen en planten.

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen rondom biodiversiteit en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Ga naar veelgestelde vragen

Onze partners

Samen met onze partners zetten we ons in om biodiversiteitsherstel in de praktijk te realiseren. Ook werken we samen aan systeemverandering, zodat herstel en behoud biodiversiteit verankerd zijn in alles wat we doen. Als partner van het Deltaplan heb je de unieke kans om strategisch mee denken over en concreet mee te werken aan de verdere invulling en realisatie van het Deltaplan. Je treedt toe tot een netwerk van boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en overheden. Ook wordt je als partner uitgenodigd deel te nemen aan expertgroepen die langs de lijnen van de succesfactoren werken aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

Lees meer over onze partners

Nieuw aangesloten partners

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe beheert het oppervlaktewater, de dijken en zorgt voor schoon drinkwater in de regio midden-Nederland. Wij willen in ons hele beheergebied zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de biodiversiteit creëren.
Lees meer >

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken. Wij zetten ons in om wonen en werken in ons gebied, nu en in de toekomst mogelijk te maken. Hierbij willen we minimale belasting op het klimaat en de biodiversiteit bewerkstelligen.
Lees meer >

De BeestenBende

De BeestenBende is een duurzaamheidsproject dat al sinds 2005 gericht is op basisschoolkinderen en hun (groot)ouders in heel Nederland. Wij laten kinderen zien dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan biodiversiteit en duurzaamheid.
Lees meer >

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en werkt aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We willen biodiversiteit samen met onze omgeving versterken en herstellen.
Lees meer >

Onze supporters

Als supporter van het Deltaplan maak je deel uit van een elke dag groeiende beweging voor biodiversiteitsherstel in Nederland en krijg je een vermelding op onze website. Daarnaast krijg je als supporter toegang tot ons netwerk en werken we samen aan het verspreiden van kennis over biodiversiteitsherstel, waardoor je in je eigen omgeving meer impact kunt maken.

Lees meer over onze supporters

Nieuw aangesloten supporters

Bestuur en projectbureau

Het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ziet toe op de dagelijkse gang van zaken en stelt de koers van het Deltaplan vast. Het bestuur bestaat uit 8 vertegenwoordigers van partnerorganisaties. Eens in de zes weken komt het bestuur bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om aanvragen van nieuwe partners en supporters door te nemen.

Het projectbureau vormt het secretariaat van de stichting en zorgt voor de operationele uitvoering van de gestelde koers. Daarnaast begeleidt het projectbureau de verschillende werkgroepen en is ze eerste aanspreekpunt voor de stichting.

Lees meer >