Skip to main content

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ziet toe op de dagelijkse gang van zaken en stelt de koers van het Deltaplan vast. Het bestuur bestaat uit 8 vertegenwoordigers van partnerorganisaties. Eens in de zes weken komt het bestuur bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om aanvragen van nieuwe partners en supporters door te nemen.

Louise Vet

Voorzitter
Hoogleraar Ecologie aan de WUR en onderzoeker bij NIOO-KNAW

Marcel Belt

Secretaris
Wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg

Ruud Tijssens

Penningmeester
Director Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm

Koos Biesmeijer

Algemeen bestuurslid
Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis

Kirsten Haanraads

Algemeen bestuurslid
Hoofd Public Affairs en Hoofd Programma Nederland bij Wereld Natuur Fonds

Alex Datema

Algemeen bestuurslid
Melkveehouder en directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank

Edwin Michiels

Algemeen bestuurslid
Portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie bij LTO Nederland

Anco Hoogerwerf

Algemeen bestuurslid
Adviseur en afdelingshoofd Landelijk Gebied en Water bij Provincie Groningen

Franc van der steen

Algemeen bestuurslid
MT-lid Natuur bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Els Otterman

Algemeen bestuurslid
Hoogheemraad bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Projectbureau

Het projectbureau vormt het secretariaat van de stichting en zorgt voor de operationele uitvoering van de gestelde koers. Daarnaast begeleidt het projectbureau de verschillende werkgroepen en is ze eerste aanspreekpunt voor de stichting.

Ronald Hiel

Directeur programmabureau

Danielle van Schaik

Communicatieadviseur en coördinator Draagvlak & Gedeelde waarden

Frédérique Vermeij

Social media-adviseur

Floor Edixhoven

Coördinator werkgroep Bebouwde Omgeving en de Toolbox voor Biodiversiteit

Margo Meijerink

Coördinator werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking en werkgroep Verdienmodellen

Amber Laan

Coördinator werkgroep Coherente wet- en regelgeving

Johanneke Bleijenberg

Coördinator werkgroep Infranatuur en werkgroep Kennis & Innovatie

Malou Vijfhuizen

Administratief medewerker partners en supporters

Inge van Ditshuizen

strategisch adviseur communicatie