Bestuur

Het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ziet toe op de dagelijkse gang van zaken en stelt de koers van het Deltaplan vast. Het bestuur bestaat uit 8 vertegenwoordigers van partnerorganisaties. Eens in de zes weken komt het bestuur bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om aanvragen van nieuwe partners en supporters door te nemen.

Louise Vet

Voorzitter

Hoogleraar Ecologie aan de WUR en onderzoeker bij NIOO-KNAW

Ruud Tijssens

Penningmeester

Director Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm

Hank Bartelink

Secretaris

Directeur-bestuurder bij LandschappenNL

Mariska Harte

Adviseur

Senior beleidsadviseur bij Ministerie van LNV

Koos Biesmeijer

Algemeen bestuurslid

Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis

Natasja Oerlemans

Algemeen bestuurslid

Hoofd Voedsel & Landbouw bij Wereld Natuur Fonds

Marcel Belt

Algemeen bestuurslid

Bestuurder bij Hoogheemraadschap van Delfland

Alex Datema

Algemeen bestuurslid

Melkveehouder en voorzitter bij BoerenNatuur

Bas Rüter

Algemeen bestuurslid

Directeur Duurzaamheid bij Rabobank

Edwin Michiels

Algemeen bestuurslid

Portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie bij LTO Nederland

Anco Hoogerwerf

Adviseur

Afdelingshoofd Landelijk Gebied en Water bij Provincie Groningen

Projectbureau

Het projectbureau vormt het secretariaat van de stichting en zorgt voor de operationele uitvoering van de gestelde koers. Daarnaast begeleidt het projectbureau de verschillende werkgroepen en is ze eerste aanspreekpunt voor de stichting.

Ronald Hiel

Directeur projectbureau
ronald.hiel@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Corlissa van Lohuizen

Communicatieadviseur
corlissa.van.lohuizen@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Frédérique Vermeij

Social media-adviseur
frederique.vermeij@ schuttelaar.nl

Judy Koppenjan

Beleidsadviseur
judy.koppenjan@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Sanne Hooiveld

Projectmedewerker
sanne.hooiveld@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Margo Meijerink

Beleidsadviseur
margo@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Amber Laan

Projectmedewerker
amber@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Els Huizing

Projectmedewerker
els@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Malou Vijfhuizen

Projectmedewerker
malou.vijfhuizen@ samenvoorbiodiversiteit.nl