Onze partners

Samen met onze partners zetten we ons in om biodiversiteitsherstel in de praktijk te realiseren. Ook werken we samen aan systeemverandering, zodat herstel en behoud biodiversiteit verankerd zijn in alles wat we doen. Bekijk hieronder welke organisaties zijn aangesloten als partner. 

Brochure over partnerschap

Het Deltaplan maakt onderscheid in publieke partners en private partners. Ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen vallen in de categorie publieke partners. Bedrijven, organisaties, kennisinstellingen, initiatieven zitten in de categorie private partners.