Innovatiefonds

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. 

 

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel
In 2020 en 2021 reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel  €200.000 per jaar voor het Innovatiefonds. Dit wordt gefinancierd uit een eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De maximale bijdrage per project is €25.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking. Afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende aanvragen worden meerdere toekenningrondes uitgezet per jaar.

 

Toekenning van aanvragen 2020
Op maandag 7 september hebben degenen die een aanvraag hebben ingediend persoonlijk bericht ontvangen. De acht toegekende aanvragen uit de ronde van 2020 zijn: 

  • Duizend bloemen, Overijssel: Project Duizend Bloemen is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen.
  • Salland biodivers, Overijssel: Project Salland Biodivers gaat biodiversiteit terugbrengen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap.
  • Groene verbindingen Hondsrug Haren, Drenthe/Groningen: Project Groene Verbindingen wil een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties én kennisverspreiding.
  • Kilometers bloemrijke oevers, Zuid-Holland: Project Kilometers bloemrijke oevers zet zich o.a. in voor drie te versterken verbindingen in het Groene Cirkel Bijenlandschap, kilometers bloemrijke oevers, samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven, en bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden.
  • Bloeiend Nieuwegein, Utrecht: Bloeiend Nieuwegein wil biodiversiteit verhogen in de buurt en jeugd betrekken bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.
  • Hoeksche Waard Zoemt, Zuid-Holland: In project Hoeksche Waard Zoemt wordt biodiversiteitsherstel gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied.
  • Bedrijventerreinen die bruisen, Gelderland: Project Bedrijventerreinen die bruisen wil laten zien dat natuurontwikkeling op bedrijventerreinen de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beïnvloeden: dé sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.
  • Patrijs in het Bentwoud, Zuid-Holland: Project Patrijs in het Bentwoud wil een toename van de patrijzenstand realiseren, gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied.

 

Lees meer over de acht toegekende projecten

 

Nationale Postcode Loterij
Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds wordt in 2020 en 2021 gefinancierd met geld vanuit de eenmalige bijdrage die het Deltaplan Biodiversiteitsherstel van de Nationale Postcode Loterij heeft ontvangen.