Innovatiefonds

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen? Dien dan een projectvoorstel in bij ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds! Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het aanleggen of behouden van landschapselementen speelt hierin een belangrijke rol. 

De criteria voor toekenning zijn hier te vinden.

 

aanvraag indienen

Op zondag 22 mei, de Dag van de Biodiversiteit, wordt het Innovatiefonds geopend. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 24 juni 2022.

dien nu je aanvraag in

 

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel

Voor dit jaar is €100.000 beschikbaar uit het Innovatiefonds. Vorig jaar ontvingen tien inspirerende projecten een bijdrage uit het Innovatiefonds. De maximale bijdrage per project is dit jaar €20.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €20.000,- komen ook in aanmerking voor een bijdrage.

 

Voor vragen over het Innovatiefonds kun je mailen naar els@samenvoorbiodiversiteit.nl