Innovatiefonds

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen? Dien dan een projectvoorstel in bij ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds! Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het aanleggen of behouden van landschapselementen speelt hierin een belangrijke rol. 

De criteria voor toekenning zijn hier te vinden.

 

De contactpersonen van de toegekende projecten ontvangen bericht van toekenning op maandag 23 augustus. Op dinsdag 24 augustus worden de toegekende projecten breed bekendgemaakt.

 

aanvraag indienen

Op zaterdag 22 mei, de Dag van de Biodiversiteit, werd het Innovatiefonds geopend. Projectvoorstellen konden worden ingediend tot en met vrijdag 25 juni 2021.

Alleen projectvoorstellen die zijn ingediend via het online formulier worden geaccepteerd.

 

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel

Voor dit jaar is €200.000 beschikbaar uit het Innovatiefonds. Vorig jaar ontvingen acht inspirerende projecten een bijdrage uit het Innovatiefonds. De maximale bijdrage per project is €25.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking voor een bijdrage.

 

Besluitvorming

Na het sluiten van de deadline zal een delegatie van het bestuur de projectvoorstellen beoordelen. In augustus maken wij bekend welke projectvoorstellen worden toegekend.

 

Postcode Loterij

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Postcode Loterij.

 

Voor vragen over het Innovatiefonds kun je mailen naar sanne.hooiveld@samenvoorbiodiversiteit.nl.