Skip to main content

Innovatiefonds

Innovatiefonds geopend voor projectvoorstellen om de biodiversiteit te versterken*

* Het Innovatiefonds is inmiddels gesloten

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te versterken? Dien dan vanaf 8 mei tot 16 juni 2024 een projectvoorstel in bij ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds! Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken.

 

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel

Vorig jaar stond het Innovatiefonds in het teken van het versterken van plasdrasgebieden voor weidevogels. Met steun van het Dinamo Fonds ontvingen 12 projecten een bijdrage voor het versterken of het uitbreiden van bestaande plasdras gebieden.

Het Innovatiefonds biedt dit jaar kansen voor de ondersteuning van uiteenlopende projectvoorstellen die gericht zijn op het bevorderen van biodiversiteitsherstel.

In het bijzonder komen projecten die zich richten op het verbeteren van de groenblauwe dooradering binnen een specifiek gebied in aanmerking. Deze keer is er €50.000 beschikbaar en de maximale bijdrage per project is €10.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €10.000 komen ook in aanmerking voor een bijdrage.

 

Samen voor biodiversiteit: Ga samen aan de slag om de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen

 

Opening Innovatiefonds op 8 mei

Van 8 mei tot en met tot 16 juni 2024 wordt het Innovatiefonds geopend. Projectvoorstellen kunnen vanaf die dag worden ingediend via een online formulier op onze website. Alleen projectvoorstellen die zijn ingediend via het online formulier worden geaccepteerd. Een projectvoorstel moet aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een mogelijke bijdrage. Lees deze goed door voordat je het projectvoorstel indient.

Bekijk de aanmeldcriteria

 

Besluitvorming

Na het sluiten van de deadline zal een delegatie van het bestuur de projectvoorstellen beoordelen. In augustus 2024 hopen wij bekend te maken welke projectvoorstellen worden toegekend. 

 


 

Inspirerende voorgangers

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft via het Innovatiefonds verschillende projecten ondersteund om de biodiversiteit te herstellen. Vorig jaar hebben we deze projecten van 2020 gevolgd door ze op film vast te leggen. We zijn verheugd te zien dat deze projecten inmiddels vruchten hebben afgeworpen, met mooie stappen om de lokale biodiversiteit te versterken en anderen te inspireren. Ontdek meer over deze projecten en bekijk de bijbehorende video's hieronder:

Project ‘Bloeiend Nieuwegein’

 

 

 

 

 

 

 

 

Project ‘Groene verbindingen Hondsrug Haren’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project ‘Kilometers bloemrijke oevers’

 

Project ‘Patrijs in het Bentwoud’