Skip to main content

Innovatiefonds: Op bezoek bij project Patrijs in het Bentwoud

Op de foto: Johan van der Haven, initiatiefnemer van het project Patrijs in het Bentwoud

 

Sinds 1970 is het aantal patrijzen in Nederland sterk achteruitgegaan. Door intensivering van de landbouw en het verdwijnen van nest- en voedselgelegenheid verdween de vogel uit het landschap. Inmiddels zijn er gelukkig verschillende projecten die zich inzetten om het leefgebied van de patrijs te verbeteren. Eén van deze projecten bevindt zich in het Bentwoud, vlak naast Zoetermeer. Hier hebben vogelaars, boeren en gemeenten de handen ineen geslagen om de patrijs te helpen. En met succes!

Het project ontving in 2020 een financiële bijdrage uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

Patrijsakkers

Johan van der Haven vertelt ons over de urgentie van het project. "Drie jaar geleden waren er vogelaars die de omgeving waarschuwde: het gaat echt niet goed met de patrijs." Deze noodkreet is toen opgepakt door Stichting Landschapsfonds Alven. Sindsdien zijn er veel maatregelen genomen om het leefgebied van de patrijs te verbeteren. Zo is er samen met elf akkerbouwers zes hectare bloemenweide aangelegd met een speciaal patrijsvriendelijk kruidenmengsel. Dit mengsel bestaat uit plantensoorten die veel voedsel produceren en beschutting bieden tegen rovers. Al na één jaar was er een broedpaartje in een van de bloemenweides te vinden. "Je creëert zo'n plek, en de patrijzen vinden het gewoon"

Het project is een goed voorbeeld van hoe op een klein, intensief oppervlak toch ruimte voor natuur kan worden gecreëerd. Tussen de huizen en akkers een bloemenstrook aanleggen heeft al een enorm effect voor de hoeveelheid insecten en vogels. "Die bloemenvelden die je hier ziet zijn speciaal voor de patrijzen aangelegd, maar het mooie is dat je niet alleen de patrijzen ermee helpt". Ook insecten en andere vogels hebben baat bij de natuurvriendelijke maatregelen.

 

Videoserie Innovatiefonds

Het komende jaar gaan we op bezoek bij alle projecten die worden gesteund door het Innovatiefonds. Zo brengen we in beeld wat er gebeurt op het gebied van biodiversiteitsherstel en inspireren we anderen om ook aan de slag te gaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit inspirerende project? Neem dan contact op met Joost van Beek via jgvanbeek52@gmail.com of 06 52 40 15 10