Skip to main content

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Bloemrijke Oevers

Op de foto: Coen Franken, initiatiefnemer van het project Bloemrijke Oevers

Ooit begonnen met één bijenhotel en inmiddels uitgegroeid tot drie kilometer aan bijenparadijs: dat is het project Bloemrijke Oevers. Door middel van het inzaaien van bijenvriendelijke bloemen ontstaan er nestplekken en voedsel voor de bijen. Dat is goed voor bijen en andere insecten, maar ook voor bestuiving van wilde flora en voor weidevogels. Daarnaast zijn alle kleurrijke bloemen natuurlijk een prachtig beeld tijdens het wandelen. Een echt zoemfestijn!  

Het project ontving in 2020 een financiële bijdrage uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

Brood voor bijen

Eén van de initiatiefnemers, Coen Franken, ontvangt ons in het plaatsje Weipoort. Dit is een belangrijke verbindingsader voor biodiversiteit. "De bij moet zich kunnen verplaatsen en kunnen doorgroeien naar andere gebieden, en daar is dit traject van vier kilometer ontzettend belangrijk in". Samen met natuurvereniging De Groene Klaver en het Hoogheemraadschap van Rijnland is daarom drie kilometer langs de oever ingezaaid met bloemen. Daarbij gebruikten ze inheemse soorten zoals het bijenbrood. Dit is een klein paars plantje dat zijn naam dankt aan de vele bijen en hommels die hij aantrekt en van voedsel voorziet.

Het project wordt ondersteund door drie boeren, en ook bewoners helpen mee aan het project.  "We willen zoveel mogelijk bewoners en bedrijven betrekken om op kleinere of grotere schaal iets te gaan doen". Zo gaan ze volgend jaar bijeenkomsten organiseren om de inwoners van de Weipoort te stimuleren hun oevers, tuinen en erven bloemrijk en bijvriendelijk in te richten. Alles om samen in een netwerk beter voor de bij te kunnen gaan zorgen.

 

Videoserie Innovatiefonds

Het komende jaar gaan we op bezoek bij alle projecten die worden gesteund door het Innovatiefonds. Zo brengen we in beeld wat er gebeurt op het gebied van biodiversiteitsherstel en inspireren we anderen om ook aan de slag te gaan.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit inspirerende project? Neem dan contact op met Annette Piepers (A.Piepers@odwh.nl) of Miep Munninghof (M.Munninghoff@odwh.nl).