Skip to main content

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Hondsrug Haren

Veel inwoners van Haren maken zich zorgen over de verdwijnende biodiversiteit, in het bijzonder de insecten, en zetten zich in om de biodiversiteit te vergroten. Zij zijn verenigd in Stichting Landelijk Gebied Haren en samen hebben het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ opgezet. De missie van het project is de biodiversiteit van de omgeving van Onnen, Glimmen en Noordlaren te vergroten en een brug te slaan tussen de verschillende werelden van agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer.

 

Het project ontving in 2020 een financiële bijdrage uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

 

Samen aan de slag

Het is inmiddels een jaar geleden dat het project van start ging, daarom gingen wij op bezoek bij Amande Le Grand, initiatiefnemer van het project. In deze video vertelt Amande over de lokale samenwerkingen voor biodiversiteitsherstel en de activiteiten in het afgelopen jaar. ‘’De urgentie dat er wat moet gebeuren ervaar ik heel sterk. We willen een lange, groene zone creëren met verschillende stepping stones om de biodiversiteit te verbeteren.’’ Door het werk van Amande en haar collega’s wordt herstel in de praktijk gerealiseerd én komt er steeds meer bewustwording over het belang van biodiversiteit.

 

Videoserie Innovatiefonds

Het komende jaar gaan we op bezoek bij alle projecten die worden gesteund door het Innovatiefonds. Zo brengen we in beeld wat er gebeurt op het gebied van biodiversiteitsherstel en inspireren we anderen om ook aan de slag te gaan.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit inspirerende project? Neem dan contact op met Amande Le Grand via alegrand789@gmail.com