Skip to main content

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Nieuwegein Bloeit

Op de foto: Josien van Harten, initiatiefnemer van het project Nieuwegein Bloeit

 

Leren om je heen te kijken en respect hebben voor je omgeving is iets wat je al van jongs af aan kan oefenen. In het project Nieuwegein Bloeit worden daarom wilde bloemenweides aangeplant dicht bij scholen en woningen. Zo kunnen kinderen echt buiten zien hoe de natuur in elkaar zit. En dat is natuurlijk veel leuker dan op een smartboard!

Het project ontving in 2020 een financiële bijdrage uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.

Biodiversiteit voor jong en oud

De initiatiefnemer van het project, Josien van Harten, raakte geïnspireerd door een campagne ‘Maak plaats voor wilde bloemen’ van Natuurmonumenten. Meteen ging ze aan de slag met het maken van een plan voor het verhogen van de biodiversiteit bij scholen in Nieuwegein. Hiermee geeft ze de kans aan kinderen om buiten en dicht bij de school de natuur te leren kennen. “Als kinderen het jong leren dan hoop ik dat ze in de toekomst daar ook aan terugdenken en respect hebben voor de omgeving om hen heen.”

Samen met inwoners zoekt Josien telkens naar locaties waar de biodiversiteit een boost kan gebruiken. Zo heeft ze bij het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein samen met een bewoner en de gemeente wilde bloemenstroken ingezaaid. Hierdoor worden ook meer insecten en vogels aangetrokken. Inmiddels heeft het project al meer dan 3500 m2 gazon omgezet naar wilde bloemenweides op meer dan 10 locaties in Nieuwegein. Om dit voor elkaar te krijgen is het heel belangrijk om een goede samenwerking met de gemeente aan te gaan. “Als het structureel in het onderhoud wordt opgenomen van de gemeente dan is het ook meer toekomstbestendig.”

Videoserie Innovatiefonds

Het komende jaar gaan we op bezoek bij alle projecten die worden gesteund door het Innovatiefonds. Zo brengen we in beeld wat er gebeurt op het gebied van biodiversiteitsherstel en inspireren we anderen om ook aan de slag te gaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit inspirerende project? Neem dan contact op met Josien van Harten via josien@bloeiendnieuwegein.nl.