Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Infranatuur

Langs de Nederlandse infrastructuur ligt een enorme potentie om biodiversiteit te bevorderen en te herstellen. Denk hierbij aan terreinen langs spoorlijnen, (snel)wegen, kanalen en waterwegen, rondom hoogspanningsstations en bermen. Om hier meer biodiversiteit te realiseren, werken we in InfraNatuur samen in projecten, zijn toolboxen voor aanbestedingen en businesscases ontwikkeld én hebben we biodiversiteit op de agenda van de meeste netbeheerders gezet. Onze ambitie is om de opgedane kennis verder te delen, elkaar te inspireren en te werken aan herstel in gezamenlijke projecten. Vanaf 2021 maakt InfraNatuur deel uit van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.  

 

Onze activiteiten

 • Kennisdeling
 • Organiseren van themadagen
 • Afstemmen met, verbinden van en ondersteunen van ...
  • Groene netten: samenwerking van infrabeheerders voor biodiversiteitsherstel
  • Blauwgroene netten: samenwerking van waterschappen voor biodiversiteitsherstel langs waterwegen
  • Community of Practice van het meerjarenprogramma ontsnippering
 • Ontwikkeling van nog op te zetten grijze netten: samenwerking van civiele partijen voor biodiversiteitsherstel
 • Kwartiermaker zijn voor natuurinclusief bouwen en bodemkwaliteit

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Infranatuur’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Albert Vliegenthart via albert.vliegenthart@vlinderstichting.nl of met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Judy Koppenjan
Albert Vliegenthart
Ruthger Smit
Erik Verhallen
Adam Hofland
Mireille Gotz
Esther Rotteveel
Marjolijn Ubink
Mariette van Rooij
Margriet Rouhof
Etienne van Kampen
Jac Hakkens
Nathan Baak
Mark Wiekens
Ton van der Putten
Ton Ruigrok
Gerard Willemsen
Dorien Roubos
Sandra Komen
Ben Eenkhoorn
Hesper Schutte
Marinus Boogaard
Karlijn Looman
Renee van Assema
Joost Tuithof
Sandra Verheijden
Valerie Janssen
Cathy Krantz
Frans Groenen
Lieveke Crombach
Laura van Heeswijk
Lyda Dik
Joke Pingen
Rob van Dijk
Verian Klarus
Eric Schouwenberg
Gijs Meijer
Jeroen de Bode
Anoek van den Bosch
Niels Back
Leonie van der Voort
Jeroen Demmer
Daan Helming
Josha van der Beek

Thema updates

11 items

Gonzend Rivierenland laat de regio langer bloeien

Begin dit jaar startte onze supporter De Fruitmotor een bijzonder project: Gonzend Rivierenland. Met steun uit de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland werkt De Fruitmotor als sociale onderneming drie jaar lang aan meer biodiversiteit in de regio.
Lees meer >

Burgers en grondeigenaren sturen 70 voorstellen in bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Maar liefst 70 inspirerende projectvoorstellen werden ingediend bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken.
Lees meer >

Update project Innovatiefonds: Bruisende Bedrijventerreinen

Nederland telt zo’n vierduizend bedrijventerreinen, gezamenlijk goed voor een gebied van 1.100 vierkante kilometer Zo’n 99% van deze bedrijventerreinen is sterk versteend en dat geeft problemen door hitte, wateroverlast en droogte.
Lees meer >

Partnerwebinar over biodiversiteitsherstel in de praktijk

Hoe richt je de overgangszones bij Natura 2000-gebieden in? Hoe zorg je voor een gelijkwaardige dialoog tussen alle partijen in zo’n gebiedsproces? Hoe stapelen boeren – die een aanzienlijk deel van de gebieden beheren – in de praktijk beloningen voor hun diensten?
Lees meer >

‘’Gemeenten zijn een onmisbare schakel in de vooruitgang van biodiversiteit’’

Op donderdag 20 mei namen maar liefst 96 gemeenten deel aan het webinar ‘Aan de slag met biodiversiteitsherstel’, dat werd georganiseerd door de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het hoge aantal deelnemers geeft aan dat steeds meer gemeenten (verder) aan de slag willen met het herstellen en behouden van onze biodiversiteit.
Lees meer >

Bijen helpen in stad en dorp

De insectenrijkdom gaat dramatisch achteruit. Dit heeft vergaande gevolgen, zoals minder goede bestuiving - óók van landbouwgewassen - en minder voedsel voor insectenetende vogels.
Lees meer >

Samen voor biodiversiteit

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers, overheden en burgers samenwerken aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Samen werken we elke dag aan onze missie: een biodiverser en groener Nederland. 
Lees meer >

Aanvalsplan Landschapselementen gepresenteerd

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. 
Lees meer >

Een Aanvalsplan voor een natuurinclusieve samenleving

Demissionair Minister Carola Schouten van LNV maakte vanmiddag gelijk de sprong van natuurinclusieve landbouw naar een natuurinclusieve samenleving. Ze deed dat na ontvangst van het Aanvalsplan Versterking Landschappelijke Identiteit van Landschapselementen.
Lees meer >

‘Verplicht groene maatregelen bij woningbouw’

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit.
Lees meer >