Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Infranatuur

Langs de Nederlandse infrastructuur ligt een enorme potentie om biodiversiteit te bevorderen en te herstellen. Denk hierbij aan terreinen langs spoorlijnen, (snel)wegen, kanalen en waterwegen, rondom hoogspanningsstations en bermen. Om hier meer biodiversiteit te realiseren, werken we in InfraNatuur samen in projecten, zijn toolboxen voor aanbestedingen en businesscases ontwikkeld én hebben we biodiversiteit op de agenda van de meeste netbeheerders gezet. Onze ambitie is om de opgedane kennis verder te delen, elkaar te inspireren en te werken aan herstel in gezamenlijke projecten. 

 

Onze activiteiten

 • Kennisdeling
 • Organiseren van themadagen
 • Afstemmen met, verbinden van en ondersteunen van ...
  • Groene netten: samenwerking van infrabeheerders voor biodiversiteitsherstel
  • Blauwgroene netten: samenwerking van waterschappen voor biodiversiteitsherstel langs waterwegen
  • Community of Practice van het meerjarenprogramma ontsnippering
 • Ontwikkeling van nog op te zetten grijze netten: samenwerking van civiele partijen voor biodiversiteitsherstel
 • Kwartiermaker zijn voor natuurinclusief bouwen en bodemkwaliteit

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘InfraNatuur’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Albert Vliegenthart via albert.vliegenthart@vlinderstichting.nl of met Johanneke Bleijenberg via johanneke.bleijenberg@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Johanneke Bleijenberg
Albert Vliegenthart
Ruthger Smit
Erik Verhallen
Adam Hofland
Mireille Gotz
Esther Rotteveel
Marjolijn Ubink
Mariette van Rooij
Margriet Rouhof
Etienne van Kampen
Jac Hakkens
Nathan Baak
Mark Wiekens
Ton van der Putten
Ton Ruigrok
Sandra Komen
Ben Eenkhoorn
Hesper Schutte
Marinus Boogaard
Karlijn Looman
Renee van Assema
Joost Tuithof
Sandra Verheijden
Valerie Janssen
Cathy Krantz
Frans Groenen
Lieveke Crombach
Laura van Heeswijk
Lyda Dik
Joke Pingen
Rob van Dijk
Verian Klarus
Eric Schouwenberg
Gijs Meijer
Jeroen de Bode
Anoek van den Bosch
Niels Back
Leonie van der Voort
Jeroen Demmer
Daan Helming
Josha van der Beek