Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Monitoring

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. Een belangrijke pijler van het Deltaplan is het concept ‘doen-leren-beter doen’. Door met deze cyclus te werken, willen we in kaart brengen welke maatregelen wat voor effect hebben op biodiversiteit.

 

Onze activiteiten

  • Het vaststellen van een gedragen en integrale set van KPI’s voor biodiversiteit op het gebied van landbouw, natuur en openbare ruimte;
  • Trend- en effectmonitoring in Delta Lab gebieden (living labs);
  • Het ontwikkelen van een dashboard (digitaal instrumentarium) waarmee veranderingen in KPI’s op landelijk niveau continu gemonitord kunnen worden;
  • Verbetering van de landelijke biodiversiteitmonitoring. 

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Monitoring’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen. 

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Mariska Harte
Natasja Oerlemans
Koos Biesmeijer
Albert Vliegenthart
Anne van Doorn
Ben Haarman
Chris Koopmans
Chris van Turnhout
David Kleijn
Diny Tubbing
Eric Kiers
Hans de Kroon
Hein Prinsen
Isabelle Vreeke
Joost Lonnen
Judy Koppenjan
Lisa Deijl
Marieke Schoonderwoerd
Marten Schoonman
Matt Huynink
Merijn Slagter
Michel van der Weide
Roy Gommers
Sander Turnhout

Thema updates

8 items

Partnervlog BASF

In deze Partnervlog neemt BASF je mee naar een boerderij in Drenthe, waar zij samen met de boer en De Vlinderstichting werken aan een akkerrandproef.
Lees meer >

Eerste resultaten bodemdierendagen bekend

De eerste officiële waarneming op het eilandje in de Hofvijver leverde maar liefst het rapportcijfer 9,1 op voor het bodemleven. Er leeft van alles: van blinde kronkels tot roodstippen. Kamerlid en bioloog Frank Wassenberg beleefde zelfs zijn “Darwinmoment”.
Lees meer >

Vergroen landbouw door te sturen op indicatoren

Het bedrijfsleven hanteert al lange tijd Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) om te sturen op doelen. De systematiek biedt ook goede mogelijkheden om agrarische bedrijven integraal te ontwikkelen richting een duurzame landbouw met maatschappelijk draagvlak.
Lees meer >

Partnervlog Delphy

In deze Partnervlog vertelt partner Delphy hoe zij kennis ontwikkelt én implementeert op het gebied van biodiversiteitsherstel.
Lees meer >

Delta Labs voor biodiversiteitsherstel bekendgemaakt

NWO heeft drie ‘Delta Labs’ gehonoreerd. Transdisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk op verschillende plekken in het land de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel onderzoeken.
Lees meer >

Aan de slag met de biodiversiteitsmonitor in het van Gogh Nationaal Park

Vijftig melkveehouders gaan in 2020 aan de slag met de praktijkscan biodiversiteitsmonitor in het van Gogh Nationaal Park in oprichting. De melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verbeteren ten bate van de biodiversiteit, waterkwaliteit een vitale bodem en landschap.
Lees meer >

Steun Topsectoren voor ontwikkeling Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw krijgt 270.000 euro financiering voor wetenschappelijke onderbouwing van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Lees meer >

Ontwikkeling biodiversiteitsmonitor akkerbouw van start

Om akkerbouwers beter te kunnen belonen en waarderen voor de prestaties die zij leveren voor biodiversiteit is het van belang een betrouwbaar en integraal meetinstrument te hebben.
Lees meer >