Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Monitoring

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. Een belangrijke pijler van het Deltaplan is het concept ‘doen-leren-beter doen’. Door met deze cyclus te werken, willen we in kaart brengen welke maatregelen wat voor effect hebben op biodiversiteit.

 

Onze activiteiten

  • Het vaststellen van een gedragen en integrale set van KPI’s voor biodiversiteit op het gebied van landbouw, natuur en openbare ruimte;
  • Trend- en effectmonitoring in Delta Lab gebieden (living labs);
  • Het ontwikkelen van een dashboard (digitaal instrumentarium) waarmee veranderingen in KPI’s op landelijk niveau continu gemonitord kunnen worden;
  • Verbetering van de landelijke biodiversiteitmonitoring. 

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Monitoring’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen. 

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Els Huizing via els@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Els Huizing
Jaap Graveland
Mariska Harte
Natasja Oerlemans
Koos Biesmeijer
Anne van Doorn
Ben Haarman
Chris Koopmans
Chris van Turnhout
Diny Tubbing
Eric Kiers
Hans de Kroon
Hein Prinsen
Isabelle Vreeke
Joost Lommen
Judy Koppenjan
Lisa Deijl
Marieke Schoonderwoerd
Marten Schoonman
Matt Huynink
Matthijs Boeschoten
Michel van der Weide
Roy Gommers
Sander Turnhout
Margje Voeten
Jan Willem Erisman
Chris van Swaay