Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Monitoring

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. Een belangrijke pijler van het Deltaplan is het concept ‘doen-leren-beter doen’. Door met deze cyclus te werken, willen we in kaart brengen welke maatregelen wat voor effect hebben op biodiversiteit.

 

Onze activiteiten

  • Het vaststellen van een gedragen en integrale set van KPI’s voor biodiversiteit op het gebied van landbouw, natuur en openbare ruimte;
  • Trend- en effectmonitoring in Delta Lab gebieden (living labs);
  • Het ontwikkelen van een dashboard (digitaal instrumentarium) waarmee veranderingen in KPI’s op landelijk niveau continu gemonitord kunnen worden;
  • Verbetering van de landelijke biodiversiteitmonitoring. 

 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Monitoring’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen. 

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Els Huizing via els@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Els Huizing
Mariska Harte
Natasja Oerlemans
Koos Biesmeijer
Anne van Doorn
Ben Haarman
Chris Koopmans
Chris van Turnhout
Diny Tubbing
Eric Kiers
Hans de Kroon
Hein Prinsen
Isabelle Vreeke
Joost Lommen
Judy Koppenjan
Lisa Deijl
Marieke Schoonderwoerd
Marten Schoonman
Matt Huynink
Matthijs Boeschoten
Michel van der Weide
Roy Gommers
Sander Turnhout
Margje Voeten
Jan Willem Erisman
Chris van Swaay

Thema updates

28 items

Deltaplan ontwikkelt monitoring voor biodiversiteit via KPI’s

We wonen inmiddels met meer dan zeven miljard mensen op aarde en het aantal groeit verder. Tegelijkertijd keldert het aantal soorten planten en dieren met de dag. Die trend moeten we keren: wij mensen hebben de ecosysteemdiensten van de natuur hard nodig.
Lees meer >

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Salland Biodivers

Salland Biodivers is een samenwerking tussen circa 50 burgers en boeren, verenigd in Heel Broekland Bloeit, uit Broekland, Middel en de Elshof. In 2020 zaaiden zij samen zo’n 14.000 m2 bloemenmengsels in de tuin, op het erf en in het weiland.
Lees meer >

Videoserie Innovatiefonds: op bezoek bij project Hondsrug Haren

Veel inwoners van Haren maken zich zorgen over de verdwijnende biodiversiteit, in het bijzonder de insecten, en zetten zich in om de biodiversiteit te vergroten. Zij zijn verenigd in Stichting Landelijk Gebied Haren en samen hebben het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ opgezet.
Lees meer >

Update project Innovatiefonds: Bloemrijke Oevers

In de Gelderwoudse/Oostbroekpolder in Zoeterwoude is de eerste ‘spade’ de grond in gegaan voor het project Bloemrijke Oevers. Doel van het project is de biodiversiteit van flora en fauna in de regio te verhogen.
Lees meer >

Lokale initiatieven verdienen landelijke uitrol

In de stad en op het platteland, op boerenerven en bedrijfsterreinen: Nederland telt veel lokale initiatieven om de natuur te versterken en de biodiversiteit te herstellen.
Lees meer >

Maak kennis met de 10 nieuwste projecten voor biodiversiteitsherstel!

Vandaag zijn 10 inspirerende projectvoorstellen voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland toegekend door het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds.
Lees meer >

Friese boeren en burgers redden de spotvogel en 9 andere initiatieven

Vandaag hebben tien innovatieve projecten een financiële bijdrage van maximaal €25.000 gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te herstellen.
Lees meer >

Update werkgroep Monitoring (08/21)

Op dinsdag 15 juni vond de vergadering van de werkgroep Monitoring weer plaats. Tijdens deze bijeenkomst stonden we stil bij de voortgang van de diverse projectteams die in het kader van deze werkgroep actief zijn.
Lees meer >

Burgers en grondeigenaren sturen 70 voorstellen in bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Maar liefst 70 inspirerende projectvoorstellen werden ingediend bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken.
Lees meer >

’Inzicht helpt om ons eigen gedrag te veranderen’

Eind mei sloot PwC zich aan bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Louise Vet - hoogleraar ecologie en initiatiefneemster van het deltaplan - en PwC's raadvanbestuurslid Renate de Lange gingen onder leiding van Wineke Haagsma - hoofd duurzaamheid bij PwC - met elkaar in gesprek over misschien wel een van de grootste onderbelichte problemen in onze huidige wereld: biodiversiteit.
Lees meer >

‘’Gemeenten zijn een onmisbare schakel in de vooruitgang van biodiversiteit’’

Op donderdag 20 mei namen maar liefst 96 gemeenten deel aan het webinar ‘Aan de slag met biodiversiteitsherstel’, dat werd georganiseerd door de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het hoge aantal deelnemers geeft aan dat steeds meer gemeenten (verder) aan de slag willen met het herstellen en behouden van onze biodiversiteit.
Lees meer >

Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel!

Op 21 april 2021 vond in congrescentrum Inspyrium in Cuijck het online congres Basiskwaliteit Natuur plaats. Een dag die als doel had biodiversiteit in Nederland veel hoger op de politieke agenda te krijgen.
Lees meer >