Supporters van het Deltaplan

Agrobosbouw NL

Agrobosbouw NL heeft als doelstelling om samenhang tussen landbouw en natuur te generen door toe te werken naar een veerkrachtig en economisch rendabel voedselsysteem dat dient als drager van o.a. biodiversiteit.

Floris van Zinnicq Bergmann

Floris van Zinnicq Bergmann wil een koppeling realiseren tussen vermogende particulieren/stichtingen en agrariërs die willen overgaan van intensieve landbouw naar natuurinclusieve landbouw.

Bodemliefde

Bodemliefde zet zich in om de functionele biodiversiteit te bevorderen. Dit doet Bodemliefde door landbouwbedrijven te adviseren over natuurinclusieve oplossingen voor bodembeheer.

Zin in Buiten

Zin in Buiten is het bedrijf van Eline van de Veen. Zij werkt aan landschap- en plattelandsvernieuwing en helpt een nieuwe generatie boeren en buitenlui met het vertalen van hun idealen naar een plan.

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

In de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is het merendeel van de imkers in ons land verenigd. De vereniging heeft ruim 8000 leden onderverdeeld over 200 lokale afdelingen.

Stichting Veldleeuwerik

Veldleeuwerik staat voor een gezonde voedselproductie, afkomstig van telers en producenten die bewust omgaan met natuur, leefomgeving, bodem, lucht en water: de wereld van morgen.

Bee Heroes

Bee Heroes is een meerjarig ecologisch project. Het is een project voor, door en over bijen én mensen dat raakt aan thema’s als biodiversiteit en ecologie, voedsel- en landbouwbeleid en klimaatverandering.

IVN Bernheze

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen.

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor legt samen met haar fruittelers bloemstroken en bijenhagen aan en werkt samen met Agrarische Natuurverenigingen Lingestreek en TCW aan een Betuws Bijenlandschap.

Wat houdt supporter zijn in?
Als supporter maak je deel uit van een elke dag groeiende beweging voor biodiversiteitsherstel in Nederland en krijg je een vermelding op onze website. Daarnaast krijg je als supporter toegang tot ons netwerk en werken we samen aan het verspreiden van kennis over biodiversiteitsherstel, waardoor je in je eigen omgeving meer impact kunt maken.

 

Aanvraag doen voor supporterschap
Toelating als partner vindt plaats op basis van een formele toets door het bestuur van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hierbij gelden de volgende criteria:

  • Als supporter onderschrijf je de doelstelling en aanpak van het Deltaplan;
  • Als organisatie of initiatief werk je aantoonbaar aan biodiversiteitsherstel;
  • Je bent bereid hier jaarlijks over te rapporteren aan het Deltaplan.