Partnervlog Delphy

Onze partners werken met hun commitments aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Hoe ze dat doen, laten ze graag zien door middel van een zelfgemaakte Partnervlog. De komende tijd zullen we al onze partners het woord geven om zo te laten zien hoe we samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel.

 

In deze Partnervlog vertelt partner Delphy hoe zij kennis ontwikkelt én implementeert op het gebied van biodiversiteitsherstel. We gaan op bezoek bij een akkerbouwer die in het kader van een door Delphy aangevraagd project maatregelen treft voor biodiversiteit. Zo wordt in het project gewerkt aan herstel en behoud, o.a. door strokenteelt en trap crops (een natuurlijke manier van gewasbescherming).