Nieuws
Rapport biodiversiteitsverlies

Rapport biodiversiteitsverlies: nog nooit zoveel soorten bedreigd

Een nieuw rapport over biodiversiteitsverlies is het meest complete en alarmerende tot nu toe. Ruim een miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd, meer dan ooit in de geschiedenis van de mens. Maar het rapport laat ook zien hoe het tij kan worden gekeerd, met een aanpak die opvallend veel overeenkomsten vertoont met die van het…

Lees verder!

Vijfde editie van de Bodemdierendagen

Ieder jaar organiseert het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) de Bodemdierendagen samen met het Centre for Soil Ecology (van NIOO en Wageningen UR). Tijdens deze dagen zoeken honderden mensen in tuinen, op balkons en op schoolpleinen naar allerlei soorten bodemdieren. Met deze waarnemingen kan het bodemleven in de Nederlandse dorpen en steden bekeken en vergeleken worden.…

Lees verder!
Bodemdierendagen

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland gepresenteerd

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland gepresenteerd   Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Maandag 11 maart boden ze hun nieuwe Actieplan aan aan de Gelderse politieke partijen. Het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland biedt toekomstperspectief voor de landbouw. Ook zet het in…

Lees verder!

‘Alles in de bodem is samenwerking’

‘Alles in de bodem is samenwerking’   Door het massaal verdwijnen van insecten storten onze voedselketens in elkaar en wordt de wereldwijde voedselvoorziening bedreigd. Boeren, natuurbeheerders, wetenschappers en bedrijfsleven proberen gezamenlijk het tij te keren. De Amerikaanse wetenschapsjournalist Elizabeth Kolbert noemde het in haar boek The Sixth Extinction (2014) de zesde uitstervingsgolf. In de diepe…

Lees verder!

Minister Schouten trekt 2,5 miljoen uit voor onderzoek naar biodiversiteit

Minister Schouten trekt 2,5 miljoen uit voor onderzoek naar biodiversiteit   De Tweede Kamer debatteert donderdag over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om het verlies aan planten en dieren een halt toe te roepen. Gesprek met twee gelijkdenkenden: ‘Je kunt dit niet alleen aan de overheid overlaten.’ Minister Schouten stelt 2,5 miljoen beschikbaar voor onderzoek. In een…

Lees verder!

Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor

Akkerbouw volgt melkveehouder met biodiversiteitsmonitor   De akkerbouwsector krijgt een biodiversiteitsmonitor, zoals de melkveehouderij die ook heeft. Deze brengt per bedrijf de invloed op de biodiversiteit in kaart. De monitor kan akkerbouwers helpen de biodiversiteit te versterken. Ook kan dit een basis bieden om een beloning voor de milieuprestaties af te dwingen. De biodiversiteitsmonitor is…

Lees verder!