Nieuws

Delta Labs voor meten biodiversiteitsherstel bekendgemaakt

NWO heeft drie zogenoemde ‘Delta Labs’ gehonoreerd binnen het NWA-programma dat herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied beoogt. Transdisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk op verschillende plekken in het land de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel onderzoeken.

Lees verder!
Delta Labs

Terugblik op het webinar voor de waterschappen

Maar liefst 170 ‘waterschappers’ namen deel aan ons webinar waarin we samen de rol van de waterschappen bij biodiversiteitsherstel bespraken. Het webinar dat afgelopen maandag werd uitgezonden, is een coproductie van het Deltaplan en de Unie van Waterschappen.

Lees verder!
waterschappen webinar
meadow-4121171_1920

Pledge voor Nederlandse Actieagenda Biodiversiteit

Met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt IUCN NL aan het tot stand komen van een Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit, die tijdens de biodiversiteitstop in Kunming ingebracht wordt. Zij vragen het Deltaplan om 1) een pledge te doen, en 2) alle partners op te roepen een pledge te doen.

Lees verder!