Het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Louise Vet

Louise Vet

Voorzitter

Hoogleraar Ecologie aan de WUR en onderzoeker bij NIOO-KNAW
Lees meer

Ruud Tijssens

Ruud Tijssens

Penningmeester

Director Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm

Hank Bartelink

Hank Bartelink

Secretaris

Directeur-bestuurder bij LandschappenNL
Lees meer

Mariska Harte

Mariska Harte

Adviseur

Senior beleidsadviseur bij Ministerie van LNV
Lees meer

Ben Haarman

Koos Biesmeijer

Algemeen bestuurslid

Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis
Lees meer

Natasja Oerlemans

Natasja Oerlemans

Algemeen bestuurslid

Hoofd Voedsel & Landbouw bij Wereld Natuur Fonds
Lees meer

Marcel Belt

Marcel Belt

Algemeen bestuurslid

Bestuurder bij Hoogheemraadschap van Delfland
Lees meer

Alex Datema

Alex Datema

Algemeen bestuurslid

Melkveehouder en voorzitter bij BoerenNatuur
Lees meer

Bas Ruter

Bas RĂ¼ter

Algemeen bestuurslid

Directeur Duurzaamheid bij Rabobank
Lees meer

Ben Haarman

Ben Haarman

Algemeen bestuurslid

Portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling LTO Nederland
Lees meer