Partner

Aeres Hogeschool Wageningen

Aeres Hogeschool Wageningen

Aeres Hogeschool Wageningen is hét opleidingscentrum voor docenten in het groene (V)MBO en vormt daarmee een belangrijke schakel in de opleidingsketen van beroepsgerichte vakken en kennismanagers in de groene sector.

Ombuigen van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel vraagt leerkracht van allerlei partijen.  Het vergroten van leerkracht staat centraal in ons onderwijsaanbod, in de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek dat plaatsvindt vanuit de hogeschool. Wij laten ons daarbij inspireren door de natuur en staan midden in het (onderwijs)werkveld. Afgestudeerden van Aeres Hogeschool Wageningen hebben een goed begrip van de samenhang tussen de maatschappij, natuur(herstel) en voedselproductie. Dit begrip passen ze toe in het beroepsdomein waarin ze werken, waarbij onderwijs een belangrijke positie inneemt.

Wij hebben ons verbonden aan de Sustainable Development Goals, waarbij we ons in het bijzonder richten op SDG 4: Kwaliteitsonderwijs.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij willen bijdragen aan een goed en breed gedragen begrip van het belang van biodiversiteit en aan praktische oplossingen voor biodiversiteitsherstel. Dit doen wij via onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Door docenten in opleiding in het (groene) beroepsonderwijs dit begrip mee te geven krijgen lerenden op het (V)MBO actuele kennis en vaardigheden die nodig zijn voor biodiversiteitsherstel. Hierbij gaat het niet alleen om inhoudelijke kennis, maar juist ook om de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om verschillende belanghebbenden samen te kunnen laten werken. Onderzoek richt zich op de mogelijkheid om insectenbiodiversiteit te stimuleren via bijvoorbeeld vegetatiebeheer en om biodiversiteit in te zetten om plaaginsecten te beheersen. Daarnaast richt onderzoek zich ook op communicatie en samenwerking tussen verschillende professionals in gebieden waar biodiversiteitsherstel plaatsvindt. Het lectoraat ‘Ecologisch wijs: insecten & maatschappij’ speelt hierin een belangrijke rol.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Gebiedsgerichte aanpak;
  • Kennis en innovatie.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Jetske de Boer
E-mailadres: j.de.boer@aeres.nl
Website: www.aereshogeschool.nl