Skip to main content

Partner

Artemis

Artemis

Artemis is de brancheorganisatie van ongeveer 30 bedrijven met een Nederlandse vestiging die Biocontrol producten en Biostimulanten produceren en distribueren. Wij zijn in 1993 opgericht en de oudste branchevereniging van biologische gewasbeschermingsproducten in Europa.

Gewasbescherming in de Nederlandse  land- en tuinbouw moet een paradigmaverandering ondergaan zoals beschreven in de ‘Visie Gewasbescherming 2030’ en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma, dat door overheid en  stakeholders vanaf 2021 gezamenlijk wordt uitgevoerd. Artemis participeert ook en onze visie is om de omschakeling naar weerbare planten en weerbare teeltsystemen, te ondersteunen met biologische producten. Dit zijn Biocontrol gewasbeschermingsproducten (macro- en micro-organismen, feromonen en stoffen van natuurlijke oorsprong) tegen biotische stress van ziekten en plagen, en Biostimulanten (een groot aantal biologische producten) tegen abiotische stress van planten. Onze missie is dan ook  'Biologie als basis-mindset in binnen- en buitenteelt'.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de missie van Artemis vullen elkaar goed aan, waarbij het sleutelwoord biologische buffering is. Biologische producten kunnen de biologische buffering ondersteunen. Deze producten kunnen aan de andere kant niet gedijen zonder biologische buffering, die weer afhankelijk is van biodiversiteit. Concreet: toegevoegde biologische producten kunnen pas optimaal in het teeltsysteem functioneren als het ecosyteem in orde is. Anders kunnen b.v. toegevoegde micro-organismen niet overleven in een arme bodem, en hebben toegevoegde macro-organismen onvoldoende bloemendiversiteit in en rondom de teelt om zich te voeden. Er is hiervoor nog veel kennis nodig en validatie in praktijk pilots, initiatieven die Artemis opzet of participeert. Kennisdeling en gebiedsgerichte samenwerking met het Deltaplan zullen hiervoor van grote meerwaarde zijn.

Biologische producten kun je niet vergelijken met chemische: het zijn geen harde bestrijders, maar  werken via een diversiteit aan mechanismen, en kunnen alleen gezamenlijk binnen de grote diversiteit van het ecosysteem, biotische en abiotische stress voldoende onderdrukken. De huidige één op één wetgeving (afkomstig van de chemische producten) is hiervoor niet toegerust.  Wij willen ons daarom inzetten voor coherente wet- en regelgeving op het gebied van biologische middelen.

Ook zetten wij ons in om bezig ketenpilots op te zetten in samenwerking met Greenports Nederland, om te zien wat de mogelijkheden en barrières zijn om een stabiel verdienmodel voor de teler te verkrijgen.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Piet Boonekamp
E-mailadres: info@artemisnatuurlijk.nl
Website: www.artemisnatuurlijk.nl