Skip to main content

Partner

Brancheorganisatie Akkerbouw

Brancheorganisatie Akkerbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden en partners van BO Akkerbouw zijn: Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
BO Akkerbouw en haar leden ambiëren dat hun sector in 2030 koploper is in aantoonbare duurzame teeltmethoden die afnemers erkennen en maatschappelijke waardering krijgen, waarbij rentabiliteit leidend is. Gezamenlijk met diverse partners werken we aan die ambitie met het Actieplan Plantgezondheid Akkerbouw, dat ‘Versterken van de biodiversiteit’ als één van de speerpunten kent.

Biodiversiteit is onmisbaar in duurzame teeltmethoden en draagt bij aan genoemde erkenning en waardering. Acties zijn onder meer gericht op praktijkonderzoek naar functionele biodiversiteit, ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw en daarop volgend het ontwikkelen van verdienmodellen en het starten van regionale initiatieven. BO-projecten worden gefinancierd door akkerbouwers. Hierbij wordt vaak samengewerkt met partners en cofinanciering verkregen van de overheid, zoals voor het publiek-private project Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw het geval is.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimuleren van coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Adinda Lodders
E-mailadres: lodders@boakkerbouw.nl
Website: www.bo-akkerbouw.nl