Skip to main content

Partner

Federatie Particulier Grondbezit

Federatie Particulier Grondbezit

Particuliere grondeigenaren zijn verantwoordelijk zijn voor de duurzame instandhouding van hun bezit. FPG is de vereniging die leden helpt deze ambitie mogelijk te maken door belangenbehartiging, het uitvoeren van projecten, advisering en kennisdeling. Het verbeteren van de biodiversiteit is een vereiste om de duurzame instandhouding van de landbouw-, natuur- en bosgronden van onze leden op korte en lange termijn te realiseren. Bij het publiek bekende leden van onze vereniging zijn bijvoorbeeld Stichting Twickel, Heerlijkheid Mariënwaerdt, Nationaal Park de Hoge Veluwe en de Maatschappij van Weldadigheid.
 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

In onze statuten en jaarplannen streven wij de ambitie na een duurzame instandhouding van landbouw-, natuur- en bosgronden te bewerkstelligen door ondersteuning van onze leden in belangenbehartiging, projecten en kennisdeling. Binnen ons netwerk zijn zowel leden als medewerkers actief om in samenspraak met provincies en ministeries hieraan te werken. Zij hebben ervaring en kennis op het gebied van natuurbeheer, bosbeheer, fiscaliteit, natuurschoonwet, pacht en landbouwbeleid in brede zin.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema’s van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel:

  • Coherente-wet-en-regelgeving
  • Gebiedsgerichte-aanpak
  • Verdienmodellen

 

Meer informatie
Contactpersoon: Aster Leuftink
E-mailadres: a.leuftink@grondbezit.nl 
Website: www.grondbezit.nl