Partner

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

In Den Haag is de natuur altijd dichterbij dan je denkt. Niet alleen in onze duinen, bossen, landgoederen en parken, ook op de kademuren, de groene trambanen en in of op onze gebouwen kan de natuur je verrassen. Wij geven de natuur de ruimte en daar zijn we trots op.

Wij zien de natuur als belangrijk onderdeel van onze stad. Een stad met een vitale stadsnatuur is een gezonde stad. We hebben al een goede basis. Om dit zo te houden, en waar mogelijk te versterken, is de Nota Stadsnatuur opgesteld. Hierin gaan wij aan de slag voor een gezond stadsecosysteem met meer biodiversiteit.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Met het nieuwe beleid willen wij ons met name richten op het behoud van de gewone soorten flora en fauna. Verbeteren van het leefgebied van deze huis-, tuin- en keukensoorten is belangrijk. Pas als het goed gaat met de gewone soorten kun je aandacht besteden aan de meer bijzondere. We mogen ook de insecten niet vergeten. Zij staan aan de basis van de voedselketen. Met ons beleid zullen we ons hier nadrukkelijk op richten.

Om in Den Haag de natuur zoveel mogelijk de ruimte te geven, kiezen we voor een meer ecologische inrichting en een meer ecologisch beheer van parken, plantsoenen en groenstroken. Met het ecologisch beheer van de stad richten we ons vooral op insecten. Om ervoor te zorgen dat er ook bij kleine herinrichtingsprojecten aandacht voor de natuur blijft, gaan we werken met een natuurkansenscan. Deze scan richt zich op natuurwaarden die snel over het hoofd worden gezien, zoals de aanwezigheid van schuilplaatsen voor een egel of broedgelegenheden voor vogels die broeden in struiken. Zo maken we van Den Haag steeds meer een natuur inclusieve stad.

Daarnaast gaan wij ons groen en water waar mogelijk natuurlijker inrichten. We houden nadrukkelijk rekening met de leefomstandigheden van planten en dieren, werken aan een plantenrijk, helder stadswater met voldoende schuilplekken voor waterdieren en willen proberen overlast veroorzakende planten en dieren beheersbaar houden. We volgen onze stadsnatuur op de voet, zodat we tijdig kunnen signaleren of bijsturen. Want onze stadsnatuur is al bijzonder en dat willen we graag zo houden.

Wil je meer lezen over wat wij allemaal gaan doen om het herstel van biodiversiteit in onze gemeente te bevorderen, lees dan onze Nota Stadsnatuur. Hierin beschrijven wij in detail wat onze plannen en ambities zijn.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Kennis en innovatie;
  • Monitoring;
  • InfraNatuur

 

Meer informatie
Contactpersoon: Martin van den Hoorn
E-mailadres: martin.vandenhoorn@denhaag.nl
Website: www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/stadsnatuur-beschermen-en-versterken.htm ­­