Partner

Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle zet zich in voor biodiversiteit in de gemeente.  Dit is niet alleen belangrijk  voor de natuur, maar het draagt ook bij aan een prettige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Zwolle. Om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit  niet verder achteruitgaat hebben wij het verhogen van de biodiversiteit  als doel in ons beleid opgenomen. We gaan hier de komende tijd samen met onze uitvoeringspartner ROVA nog actiever mee aan de slag.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij willen ons op verschillende fronten inzetten om de biodiversiteit verder te verbeteren. Vanuit ons beleid werken we momenteel aan de volgende punten

  • In nieuw aan te leggen wijken wordt genoeg ruimte voor groen gereserveerd.
  • We zijn bezig met het opstellen van een gedragscode bestendig beheer, waardoor we de manier van ecologisch beheer kunnen vastleggen
  • We zetten in op het verder verfijnen van het ecologische bermbeheer

We willen actief meedoen aan overleg met andere overheidsorganisaties om kennis te delen.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Ineke Wesseling
Emailadres: i.wesseling@zwolle.nl
Website: www.zwolle.nl/natuur