Skip to main content

Partner

IUCN Nederland

IUCN Nederland

IUCN NL staat voor International Union for Conservation of Nature of The Netherlands. Onze visie is een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. Onze missie is het beïnvloeden, aanmoedigen en bijstaan van samenlevingen over de hele wereld. Dit doen we om de integriteit en de diversiteit van de natuur te behouden en ervoor te zorgen dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op een eerlijke en ecologisch duurzame wijze plaatsvindt.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
1. Het inzetten van het platform van IUCN-leden in Nederland ten behoeve van overleg tussen de leden incl. de Nederlandse overheid, natuur- en milieuorganisaties en kennisinstellingen. Concreet betekent dit bespreking van voortgang onder de (thans) 36 IUCN lidorganisaties in de ledenvergaderingen en desgewenst speciale bijeenkomsten.

2. Het verzorgen en organiseren van inbreng van expertise vanuit het brede IUCN NL netwerk (IUCN NL-Secretariaat, Commissies, andere Nationale Comités) ten behoeve van het Deltaplan. Deze zal o.a. liggen op het terrein van internationale standaards en richtlijnen voor natuurbeheer, Rode Lijst, milieurecht, gender, communicatie en educatie.

3. Het analyseren/toetsen van het Deltaplan en de verschillende onderdelen op hun betekenis voor de internationale biodiversiteitsdoelstellingen (CBD/Aïchi en SDGs 14 en 15).

4. Het verzorgen van inbedding van het Deltaplan en de Nederlandse inbreng in de nieuwe internationale doelstellingen, vast te stellen in het IUCN World Conservation Congress 2020 en de COP CBD in Beijing 2020.

5. Het bewaken van en actief bijdragen aan verkleining van de internationale ecologische voetafdruk/dimensie van maatregelen genomen in het kader van het Deltaplan.

6. Actieve bijdrage aan lobby naar NL/EU overheid (tav vergroten ambities en beleidscoherentie op landbouw, natuur, water, klimaat. In nauwe afstemming met leden).

7. Bijdragen aan/organiseren van gezamenijke fundraising t.b.v. het Deltaplan of concrete onderdelen. Indien opportuun, het ontwikkelen van projecten in samenwerking met IUCN-leden.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Coenraad Krijger
Emailadres: mail@iucn.nl
Website: www.iucn.nl