Partner

IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie

In je eigen tuin, op je balkon, in de buurt en onderweg: IVN laat jong en oud overal de natuur beleven. Binnen onze vier thema’s brengen wij voor iedereen de natuur dichterbij. Onze missie: natuur in de harten van mensen brengen. We richten ons daarbij vooral op kinderen, jongeren, de buurt en recreatie.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Ons commitment bestaat uit meerdere onderdelen:

 • Wij werken aan meer biodiversiteit in de openbare ruimte: in 2021 groeit de stedelijke biodiversiteit, ondanks de groei van de woningvoorraad.
 • Mensen beleven laagdrempelig natuur en biodiversiteit in de eigen leefomgeving.
 • Wij ontwikkelen minimaal 200 ‘tiny forests’ in Nederlandse gemeenten, stimuleren mensen bomen te planten in hun tuin met ‘Tuiny Forests’, vergroenen schoolpleinen en dragen bij aan vergroening van de openbare ruimte via het project Steenbreek, het programma ‘Gezonde Buurten’ en ‘Groene Loper’ trajecten.
 • Wij verbinden partijen rondom ‘natuurinclusief bouwen’ in samenwerking met het Rijksprogramma DuurzaamDoor.
 • Wij werken eraan dat kinderen op de basisschool actief in aanraking komen met natuur. Jongeren dragen jongeren actief bij aan de biodiversiteit in Nederland (programma’s Groen Traineeship en Jongeren Advies Bureau).
 • Wij zorgen voor een groene en biodiverse speel- en leeromgeving voor kinderen middels ‘binnenbossen’ in het klaslokaal, groene gezonde schoolpleinen en buitenlokalen (Tiny Forests).
 • In 2021 zijn 2.500 recreatie-ondernemers opgeleid als ‘gastheer’ en ambassadeur van natuur in landschap in hun directe omgeving.
 • Onze circa 10.000 actieve vrijwilligers organisaties brengen kinderen op regelmatige basis in contact met de natuur.
 • Wij leiden agrarisch ondernemers op om het verhaal over natuur en landschap in hun gebieden te vertellen aan de samenleving. IVN verbindt voorlopers en begeleidt hen bij vergroening op en rondom hun bedrijf.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
 • Kennis, innovatie en educatie.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Jelle de Jong
Emailadres: info@ivn.nl
Website: ww.ivn.nl