Skip to main content

Partner

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

De Jagersvereniging staat voor duurzaam en verantwoord beschermen, beheren en benutten van de natuur. Wij doet dit door samen te werken met alle partijen die zich verbonden voelen met het verantwoord beschermen, beheren en benutten van het landschap. Jagers investeren in biodiversiteit door aanleg en beheer van landschapselementen en natuurrijke plekken. Ze werken samen met alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied. Dat is een voorwaarde voor herstel van biodiversiteit in het drukke Nederlandse cultuurlandschap.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij zetten in op behoud en terugkeer van boerenlandnatuur. Dat doet ze door in 2020 patrijzenprojecten te bevorderen, aanleg van bloem- en kruidenrijke akkerranden te stimuleren en de aanleg van landschapselementen. Jagers zijn dan betrokken bij 10 herstelprojecten voor de patrijs. In 2021 worden door jagers in 150 van de 300 wildbeheereenheden maatregelen uitgevoerd om de biodiversiteit te verbeteren.

 

De Jagersvereniging initieert en bevordert de samenwerking tussen boeren, burgers en buitenlui via de site www.biotoopopdekaart.nl en realiseert daarmee nog meer nieuwe initiatieven voor biodiversiteit en lokale betrokkenheid. In 2021 maken we zo 3.000 biotoopprojecten zichtbaar waardoor alle Nederlanders deelgenoot kunnen worden van biotoopherstel in hun omgeving. Jaarlijks komen daar 1.000 nieuwe initiatieven bij.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creĆ«ren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Dorien van Dijk
Emailadres: dorien.vandijk@jagersvereniging.nl
Website: www.jagersvereniging.nl